iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones | Post de Raúl Zambrano

El paper de les tecnologies de la informació ha estat centrat, des dels seus inicis, en l’automatització i suport als processos estructurats per facilitar que es puguin fer de manera més àgil i ràpida i per donar suport a la captura de la informació operativa de les companyies (comercial, logística…).

En canvi, el nou model empresarial en què vivim, basat en la gestió eficient de la connexió entre processos, persones i informació, exigeix d’uns nous professionals anomenats treballadors de la informació, centrats en processos no estructurats. Aquest nou perfil d’empleat requereix l’ús d’eines i tecnologies que n’augmentin les capacitats i el facin més eficient en els nous escenaris de treball (reunions, treball en equip, cerca i gestió de la informació, presa de decisions, comunicacions eficients, etc.).

És aquí on hi tenen un paper molt important unes noves tecnologies, complementàries als sistemes de gestió (ERP, CRM…): les tecnologies de la iProductivitat. Es tracta d’eines, plataformes i solucions orientades a millorar la productivitat dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, la cerca, l’emmagatzemament i la gestió de la informació.

Es tracta de tecnologies com ara els espais de col·laboració, la missatgeria instantània, les solucions de mobilitat o les eines de cerca d’informació, que han demostrat el seu impacte en el compte de resultats de les empreses i en la seva capacitat d’innovar i ésser més competitives. Per aquesta raó es fa imprescindible que les empreses les adoptin d’una manera eficient i eficaç.

 • Com podem aconseguir una millora de la productivitat de les organitzacions a partir de l’aplicació de les TIC?
 • En tenim prou amb incorporar les TIC a les nostres empreses o hem de dur a terme alguna acció més per garantir la seva aportació?
 • Com podem treure profit de les tecnologies de la iProductivitat en el nostre dia a dia?
 • Quins són els principals escenaris on podem treure’n aquest profit? Quins riscos, inhibidors i barreres hi ha? Quins beneficis aporta?

A diferència de les tecnologies de la informació i la comunicació, destinades a automatitzar processos estructurats, aquestes eines d’iProductivitat requereixen ser utilitzades de manera homogènia a les organitzacions, des d’una visió estratègica i amb una cultura corporativa compartida, per tal de poder-ne maximitzar l’aplicació.

La guia iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones mostra a les empreses quines són aquestes tecnologies i eines, en quins escenaris s’apliquen, i, sobretot, comparteix les bones pràctiques en la seva utilització.

Podeu accedir al contingut d’aquesta i altres publicacions d’ACC1Ó mitjançant l’Anella, portal de coneixement i networking d’ACC1Ó.

Raúl Zambrano Izcara
Tècnic de Gestió de la Innovació. Centre d’Innovació Empresarial
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L´EMPRESA

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols sobre productivitat a Publicacions de la Generalitat

2 respostes a “iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones | Post de Raúl Zambrano

 1. Trobo molt interessant el tema: com la tecnologia pot ajudar a incrementar la productivitat de les persones.

  El que cal, però, és tenir molt ben definits els objectius d’ús de les TIC, per a què volem usar aquell recurs tecnològic i què pretenem aconseguir. També definir-ne la resta d’aspectes: responsabilitat, periodificació i indicadors. Amb aquests elements definits, ens serà molt més fàcil determinar quines eines usem; volem debatre al voltant d’un tema i fer-ho amb moderador? aleshores usarem un fòrum; volem compartir les darreres versions de fitxers de documents o multimèdies? ens caldrà un repositori/explorador; ens sembla que cal comunicar notícies del sector? segurament una eina en format bloc serà molt apta… I així successivament…

  El treball col·laboratiu presencial i en entorns virtuals a les organitzacions s’està manifestant com un dels recursos més valuosos de què disposem persones i institucions actualment 🙂

 2. Efectivament Jordi!
  Un altre tema important és aconseguir augmentar la productivitat de les persones o col·lectiu de persones un cop identificats aquests objectius.

  El principal problema és que es tendeix a caure en l’error de pensar que amb la simple implantació de la tecnologia ja n’hi ha prou. A vegades no es té en compte que aquesta tecnologia la fan servir les persones i la resistència al canvi és la principal barrera.

  Com la majoria d’eines i tecnologies la millor manera de facilitar la seva adopció i la posada en marxa de bones pràctiques en comú és la formació (segons les necessitats de cada treballador) i la comunicació.

  Aquestes tecnologies són eines i, per tant, cal que els seus usuaris facin servir un conjunt de bones pràctiques. No obstant, aquestes han de ser homogènies a tota l’organització (cultura corporativa) i liderades, a més, des de la direcció amb una visió estratègica.

  L’exemple més clar és el del correu electrònic. Pràcticament totes les empreses tenen un gestor de correu però, si no se’n fa un bon ús, pot esdevenir un lladre del temps i la principal font d’improductivitat dins de l’organització.

  Salutacions

Deixa un comentari