Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona | Post de Carme Montaner i Francesc Nadal

El mapa com a recurs il·lustratiu gaudeix d’un gran reconeixement. Qualsevol text referit a una ciutat —a qualsevol ciutat, i naturalment a la de Barcelona— és més entenedor i més captivador si va acompanyat d’un mapa. No cal dir que els avenços de les tècniques editorials i darrerament la irrupció de l’entorn digital han potenciat enormement el món gràfic, en general, i el cartogràfic, en particular. Aquesta abundant producció de mapes no ha anat lligada, però, a la realització d’estudis específics sobre llur confecció. El coneixement dels motius pels quals s’han aixecat mapes de la ciutat, les eines que s’han utilitzat o les persones i les institucions que hi han intervingut, presenta encara moltes llacunes.

Els mapes com a font d’informació geogràfica, històrica o urbanística han estat i continuen essent una peça clau per a entendre l’evolució de la ciutat, però s’han mirat molt poc com a objecte d’estudi en si mateixos. Si la lectura d’un mapa ja és prou enriquidora pel que fa a la percepció del territori que hi és representat, conèixer les circumstàncies de llur realització el converteix, sovint, en un document molt més enriquidor. El mapa no és només una imatge il·lustrativa —l’ús més habitual que té—, sinó que esdevé un testimoni primordial d’un temps, d’una cultura i d’un indret. I és seguint aquest fil que l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic de Catalunya van organitzar les Jornades d’Història de la Cartografia de Barcelona, celebrades els dies 19 i 20 de maig de 2010.

El llibre que aquí ressenyem aplega els textos de les deu ponències que s’hi van llegir i que van anar a càrrec d’investigadors de diferents disciplines científiques (arquitectura, ciències físiques, geografia i història) i centres d’investigació.

Carme Montaner Garcia i Francesc Nadal
Cap de la Unitat Cartoteca de Catalunya de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i catedràtic de geografia humana de la Universitat de Barcelona, respectivament
Curadors d’Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari