Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 | Post de Joan Antoni Santana

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 plasma la realitat socioeconòmica i laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, famílies, públic i exterior. En aquest sentit permet fer un seguiment periòdic i acurat de les tendències primàries de la realitat social, econòmica i laboral. L’àmbit d’estudi de la memòria abasta sis grans àrees d’actuació. En el capítol primer s’analitza l’evolució de l’economia a Catalunya durant l’any 2010. El capítol segon estudia la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de dos grans apartats: l’estat de l’R+D+I i l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En el capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball. El quart avalua l’evolució del treball autònom. En el capítol cinquè s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques publiques que s’hi vinculen. El capítol sisè, finalment, estudia l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat ambiental a Catalunya.

El llibre Resum executiu i previsions de la memòria 2010 presenta, de forma sintètica i amb aportació de dades, els trets més rellevants dels àmbits estudiats en els sis capítols, conjuntament amb un seguit de tendències que se’n deriven de l’anàlisi feta i que constitueixen l’horitzó de previsions per al pròxim any. El valor afegit d’aquesta obra rau en el fet que el seu contingut ha estat consensuat pels agents econòmics i socials que integren el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Joan Antoni Santana Garcia
Coordinador de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols recents del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya a Publicacions de la Generalitat

Una resposta a “Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 | Post de Joan Antoni Santana

Deixa un comentari