Tecnologia, talent i tolerància en el desenvolupament econòmic de Catalunya | Post de Raül Blanco

El repte principal de les economies avançades consisteix a gestionar el trànsit de l’economia industrial clàssica a l’economia del coneixement, que situa el coneixement i la tecnologia com a poderosos motors que impulsen el creixement econòmic.

En aquest context sorgeix un nou paradigma de desenvolupament que, a partir de les tesis de Richard Florida, enllaça economia i creativitat, la qual ha de ser entesa com a la generació i la difusió d’idees i la seva aplicació a la producció de nous béns i serveis i al disseny de nous processos. El resultat és que les activitats que formen part de la “nova economia” es localitzen en llocs que combinen les denominades 3 “T’s”: tecnologia, talent i tolerància.

Aquest estudi té per objectiu analitzar la posició que ocupa Catalunya en l’entorn internacional i espanyol, particularment, en tot allò que fa referència a les variables que es configuren com a impulsores del desenvolupament regional d’acord amb les teories basades en la classe creativa i, més concretament, amb la teoria de les 3 “T’s”.

Els resultats permeten veure que Catalunya se situa en una posició intermèdia en el rànquing europeu, per davant de regions com ara Escòcia, el Piemont i la Llombardia. Per al context espanyol i pel que respecta a l’índex global de competitivitat, Catalunya ocupa el tercer lloc del rànquing nacional després de Madrid i Navarra. No obstant això, l’anàlisi dinàmica és més preocupant, ja que indica que Catalunya es troba en situació de descens i davallada tant a nivell espanyol com a nivell europeu.

Si es té en compte que el talent i la tecnologia es configuren com les variables més influents en el desenvolupament regional, torna a posar-se de manifest que és en aquests dos àmbits on s’han de concentrar els esforços per potenciar la competitivitat de Catalunya.

Raül Blanco i Díaz
Coordinador d’Estudis d’Economia Industrial

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la col·lecció Les Diagnosis de l’OPI a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari