Manual per als observadors del Servei Meteorològic de Catalunya | Post d’Antonio Gázquez

Catalunya és un país amb una gran quantitat d’aficionats als fenòmens meteorològics, característica que pràcticament no trobem en cap altre indret del món. La tradició centenària de xarxes organitzades d’observadors, la voluntat associativa de la gent del país, i la irregularitat i varietat dels climes de Catalunya, entre altres aspectes, expliquen aquest fet.

La passió per l’observació meteorològica es tradueix en dues formes principals d’activitat: hi ha persones que es dediquen a fer una tasca sistemàtica i diària d’observació de l’atmosfera i de mesura de variables meteorològiques, i hi ha altres persones que esdevenen infatigables detectors de fenòmens extraordinaris (grans ventades, nevades massives, precipitacions molt intenses, temporals de mar, etc.). No són pocs els casos de persones que compatibilitzen ambdues activitats.

Aquesta afició té trets comuns amb moltes altres aficions, com ara la passió i l’altruisme, però neix de preocupacions i ambicions llunyanes en el temps relacionades amb el coneixement i el control del medi on vivim.

Canalitzar aquestes iniciatives particulars en bé d’una informació de qualitat per a la societat ha de ser la voluntat d’un organisme oficial com és el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta qualitat es basa en criteris que passen per la correcta identificació i diferenciació dels fenòmens, i això és el que pretén aquest Manual. Per aconseguir-ho, els textos han de ser senzills i clars i, sobretot, tan objectius com sigui possible, perquè no donin lloc a interpretacions dubtoses; de vegades, la tradició popular de cada zona respecte als fenòmens atmosfèrics conté mots contradictoris.

Així doncs, el Manual s’ha fet amb un propòsit formatiu, de col·laboració, millora i homogeneïtzació de les observacions, amb participació i imatges de molta gent, sense impedir l’esperit crític, el debat a l’entorn de la millora de l’observació meteorològica, l’associacionisme i el voluntariat, tots ells importants per fer realitat aquesta publicació.

Antonio Gázquez
Tècnic de la unitat de sistemes d’observació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols del Servei Meteorològic de Catalunya a Publicacions de la Generalitat

2 respostes a “Manual per als observadors del Servei Meteorològic de Catalunya | Post d’Antonio Gázquez

Deixa un comentari