El Bages. Cançons, tonades i balls populars | Post de Ramon Vilar i Josep Crivillé

Comprovar l’estat de salut de la tradició oral en un temps i espai determinats ha estat l’objectiu primer d’aquest treball. Per tant, les dones i homes que amb les seves informacions protagonitzen aquesta producció presentada en tres suports –doble CD, DVD i llibre–, són testimonis qualificats de la història concreta i anònima d’aquesta unitat geogràfica anomenada la comarca del Bages. Les cançons i tonades que s’hi canten o les danses que s’hi ballen tenen el seu propi context i raó de ser, i, per aquest motiu, no deixen de mostrar-nos un cert retrat antropològic o etnològic d’un període de la nostra història: la pràctica totalitat del segle XX.

Els cançoners d’arreu del món s’han fet a través del mètode del treball de camp, és a dir, de l’acció de “gratar” en la memòria de persones diverses les melodies que s’hi guarden a causa del seu impacte emotiu i estètic. Melodies que d’una manera o altra s’han transmès per tradició oral i de manera anònima tot i que sabem i fem constar els noms i cognoms de cada informant. Aquesta producció pretén mostrar una part de l’extens i variat treball de camp que, des de la Fonoteca de Música Tradicional, s’ha dut a terme al llarg de 28 anys a la comarca del Bages.

Per una altra banda, la música instrumental s’expressa i queda visualitzada en el DVD a través dels balls i danses que acompanya, les quals ens fan present el calendari festiu de durant l’any. I, tanmateix, els materials auditius i visuals dels suports digitals d’aquesta producció justifiquen els articles que s’apleguen en el llibre, els quals aporten informació imprescindible per valorar com cal l’abast d’aquest projecte.

Ramon Vilar Herms i Josep Crivillé i Bargalló
Coordinadors d’El Bages. Cançons, tonades i balls populars

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols del Centre Promoció de Cultura Popular i Tradicional a Publicacions de la Generalitat

Leave a Reply