Això és Catalunya. Guia del Patrimoni Arquitectònic | Post d’Antoni Navarro

El patrimoni arquitectònic de Catalunya ha estat poc divulgat entre el públic generalista. En calia una aproximació entenedora, fàcil i a l’abast del visitant, tant forà com local, sense perdre el necessari rigor científic i cultural que ha d’acompanyar tot tipus d’obra. Aquest ha estat l’objectiu d’aquesta guia.

Per això, no es tracta d’un llibre per a experts i erudits, sinó per a visitants i viatgers interessats en el nostre país i la seva cultura, especialment en el seu patrimoni arquitectònic. És una guia que pretén acompanyar el visitant i assenyalar-li els edificis, conjunts, restes arqueològiques, etc. que, a criteri dels autors, són interessants. Alhora, s’intenta relacionar les obres amb el corrent històric i cultural que li ha donat i li segueix donant suport i justificació.

En aquesta segona edició, superant una primera limitació, el contingut ha estat notablement ampliat. S’ha posat l’accent en el coneixement i la descripció del patrimoni arquitectònic dels darrers temps, en concret des de mitjans del segle XIX fins als nostres dies. Sense oblidar, i fins i tot augmentant, les referències a tota l’arquitectura dels segles anteriors.

Els autors són conscients que hi pot haver oblits i limitacions tant d’obres com de dades específiques, però confien que, en tot cas, aquests no seran clamorosos.

Tot allò que bona part del país ja té assumit com a valor consolidat del seu patrimoni monumental no manca a la guia. El criteri general de selecció de les obres escollides ha estat la fidelitat a l’ortodòxia més reconeguda pels experts i estudiosos.

Malgrat això, els corrents arquitectònics i bona part de les obres corresponents als segles XIX i XX: modernisme, arquitectura industrial, noucentisme, etc. s’han presentat amb una certa intenció crítica, amb un distanciament d’alguns llocs comuns i qüestionant els seus idearis. Així, els casos del noucentisme, l’“arquitectura per a després d’una guerra”, i altres

Per facilitar la visita d’aquesta arquitectura, s’han proposat un bon nombre de rutes i itineraris específics per als moments cronològics més coneguts: modernisme, noucentisme, moviment modern, etc. que cobreixen tot Catalunya.

Totes les obres presentades porten una sintètica descripció i valoració que, òbviament, no poden deixar de tenir una certa càrrega de subjectivitat i que a mida que corresponen a arquitectures més properes cronològicament parlant, els seus valors com a representants de corrents o estils que no estan, de moment prou sedimentats, poden donar pas amb facilitat al debat o la polèmica.

Antoni Navarro i Cossio
Dr. arquitecte

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols sobre patrimoni a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari