Euromed Survey of Experts and Actors II | Post de Xavier Aragall i Jordi Padilla

Els resultats de l’edició 2010 d’aquesta enquesta euromediterrània que elabora anualment l’IEMed permeten detectar dificultats a curt i llarg termini a la regió mediterrània i, de manera particular, problemes que afecten les poblacions (impacte de la crisi en el desenvolupament, tensions socials a partir de l’atur estructural, continuïtat de les migracions irregulars).

Alhora, posen de manifest l’alta probabilitat que els règims polítics tinguin continuïtat i, per tant, que els problemes detectats i diagnosticats siguin abordats o resolts de manera efectiva. Estem davant unes respostes que denoten una acceptació resignada d’una situació que difícilment es pot canviar.

En aquest sentit, és molt interessant preguntar-se per què cap expert dels que van participar en aquesta edició de l’enquesta va encertar a l’hora de pronosticar els grans canvis que van tenir lloc a finals d’any amb l’anomenada “primavera àrab”. No es detecta una situació prerevolucionària tot i la proximitat temporal i que les respostes sobre escenaris de futur coincideixen amb les de 2009 i en alguns aspectes dibuixen un escenari millor. En qualsevol cas, les respostes obtingudes podrien estar revelant una important distància entre els problemes i les expectatives de les poblacions i els punts de vista dels experts i polítics. Tot i això, cal dir que més enllà de l’enquesta, tampoc ningú va advertir o preveure l’esclat de les revoltes i l’abast dels canvis que es produirien a partir de desembre de 2010.

Els reptes del nou escenari de reformes i transicions democràtiques a la Mediterrània, així com el seu efecte sobre les relacions euromediterrànies, seran avaluats en l’edició 2011 de l’enquesta.

Xavier Aragall i Jordi Padilla
Editors de l’enquesta

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de l’Institut Europeu de la Mediterrània a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari