Nota d’economia. Catalunya i l’estratègia Europa 2020 | Post de Joan Manuel Espuelas

El 4 d’octubre passat es va presentar, al Palau de la Generalitat, el número 100 de la revista Nota d’economia, publicació del Departament d’Economia i Coneixement que es remunta a l’any 1983 i que, amb el temps, s’ha anat consolidant com un referent per a l’anàlisi de l’economia catalana i com una eina essencial per al coneixement de la nostra realitat econòmica. Durant gairebé 30 anys, la revista ha estat un dels instruments de vinculació entre l’Administració i el món acadèmic i ha servit per identificar reptes, aportar idees i ajudar a definir propostes per a la política econòmica del Govern.

Fidel a aquests principis fundacionals, el número 100 de Nota d’economia tracta monogràficament de l’estratègia Europa 2020 i la transposició al nostre país: l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020).

La crisi econòmica en què ens trobem immersos no és com les que s’havien viscut darrerament. El delicat context econòmic no tan sols fa necessari que els governs duguin a terme ajustos pressupostaris, sinó que els obliga a dissenyar noves estratègies de reactivació de l’economia per sortir enfortits de la crisi.

En aquest context, Europa viu un moment de transformació crucial en què és primordial l’actuació coordinada dels diversos territoris que la integren. D’aquest propòsit, en neix l’estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2010, la resposta estratègica de la UE a la crisi econòmica i als canvis del poder econòmic mundial. Europa, i també Catalunya a través de l’ECAT 2020, aposta per una economia que creixi de manera intel·ligent (una economia basada en el coneixement i la innovació), de manera sostenible (una economia verda i competitiva, que faci un ús eficaç dels recursos) i de manera integradora (una economia que fomenti l’ocupació i que, per tant, tingui efectes positius en la cohesió social i territorial).

En aquest volum monogràfic de Nota d’economia, a partir d’un article inicial en què s’analitza la situació econòmica de Catalunya, es presenten els trets definidors de les estratègies europea i catalana i, a través de set articles temàtics, s’estudien en profunditat els reptes que ens plantegen com a país i es formulen propostes concretes d’actuació en els àmbits següents: innovació i transferència de coneixement; economia verda; infraestructures estratègiques; política empresarial; joves, formació i ocupació; agenda de noves qualificacions i llocs de treball, i cohesió social.

Joan Manuel Espuelas Puigdollers
Tècnic de la Direcció General d’Afers Econòmics

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la revista Nota d’Economia a Publicacions de la Generalitat

Una resposta a “Nota d’economia. Catalunya i l’estratègia Europa 2020 | Post de Joan Manuel Espuelas

Deixa un comentari