El menhir del Pla de les Pruneres | Post de Josep Bosch

La descoberta del menhir del Pla de les Pruneres a Mollet del Vallès ha situat Catalunya en el punt de mira dels estudiosos de l’art megalític prehistòric. Els seus cinc metres d’alçada, els gravats i els relleus, en fan un monument singular, que ha requerit un procés de restauració excepcional, descrit amb detall en aquest llibre al costat de l’exposició dels resultats del seu estudi. Es data entre la segona meitat del IV mil·lenni aC i la primera del III. Els relleus d’un dels costats són vistos com la representació d’un cap de toro o, potser, d’un home-toro. En canvi, pel que fa als gravats del costat oposat, el significat resta més enigmàtic, si bé en un s’aprecia també una relació amb aquest animal.

S’observen lligams del menhir del Pla de les Pruneres amb els d’Andalusia oriental, Provença i Bretanya, però és diferent de tot el que es coneix dins l’art megalític prehistòric europeu. Així mateix, segons la interpretació com a representació d’un déu fluvial amb aspecte de toro, protector contra la força destructiva de l’aigua i propiciatori de les seves propietats benefactores, apareix estretament vinculat a la riba del riu Besòs on ha estat descobert. Aquí, després de segles d’ús, fou abandonat en un moment de la primera meitat del III mil·lenni aC i aviat es trobà cobert de sediments aportats per diferents cursos d’aigua. Per què s’abandonà un monument tan remarcable com aquest? Pot ser pel mateix que als Reguers de Seró (Artesa de Segre) es construí a la mateixa època una sepultura amb esteles d’un monument destruït anteriorment? No sabem si en les centúries posteriors a aquests fets, el culte al déu fluvial esmentat continuà vigent a la península Ibérica. És possible que sí, cosa que cap al segle IV aC hauria facilitat la introducció entre els ibers d’un déu grec semblant, el déu riu Aquelous, en part home i en part toro.

Josep Bosch
Arqueòleg

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet a ISSUU

Altres títols de la col·lecció Excavacions Arqueològiques a Catalunya a Publicacions de la Generalitat

Una resposta a “El menhir del Pla de les Pruneres | Post de Josep Bosch

Leave a Reply