Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Catàleg d’activitats 2003-2010 | Post d’Àngels Planell

En el marc de la celebració dels 30 anys d’existència del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, es publica el quart catàleg d’activitats d’aquesta institució, que recull les actuacions dutes a terme pel Centre, des de la inauguració de les noves instal·lacions a Valldoreix, l’any 2003, fins al 2010.

Durant aquests anys, el Centre ha dirigit els seus esforços a modernitzar el seu equipament i a aprofundir en les seves intervencions, apostant pel treball interdisciplinari i el rigor dels seus treballs, motiu pel qual ha esdevingut una entitat de referència en el món del patrimoni cultural català, com a centre d’innovació i recerca.

El catàleg d’obres intervingudes és una bona eina de consulta i reflecteix l’ampli abast dels seus treballs: pintures sobre tela monumentals, menhirs prehistòrics, retaules, pintures murals, maquetes, enteixinats, etc. Fins i tot, inclou el material etnogràfic divers de tot un museu. Totes les restauracions s’han fet seguint el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per la integritat de l’obra. Cal destacar la metodologia de treball emprada, que es fonamenta essencialment en els estudis previs exhaustius, que possibiliten un millor coneixement científic de les obres, a la vegada que ajuden el conservador–restaurador a escollir la proposta de restauració més adient.

Els articles es complementen amb un nombre important d’imatges que parlen per si soles. Els estats de degradació de les obres abans de les intervencions, contrasten amb el resultat final després de la restauració. Això sols pot ser un motiu de reflexió per a aquells que aprecien el valor del nostre patrimoni. L’esforç que suposa per a l’Administració pública la recuperació de determinats béns, materialment i humanament, hi queda ben palès. També, el fet de publicar un quart volum com aquest, en uns moments de tanta restricció, denota un continuat interès a promoure la sensibilització de la ciutadania pel que fa als béns artístics catalans.

Àngels Planell Badell
Responsable de l’Àrea de Documentació/Difusió i Arxiu Fotogràfic Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols sobre patrimoni cultural a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari