Anàlisi del federalisme i altres textos | Post de Ronald L. Watts

La visió de Daniel Elazar a Anàlisi del federalisme i altres textos és d’interès per la gran quantitat de temes importants que planteja en relació amb el federalisme. Un aspecte especialment interessant és el seu argument que el nacionalisme ètnic dins de les federacions fa que sigui més difícil sostenir-les i menys probable que sobrevisquin. Defensa que allà on hi predomina el nacionalisme ètnic les federacions corren el risc de patir una guerra civil i que en aquestes situacions les confederacions, tot i que corren el risc d’una secessió, poden tenir més probabilitats d’èxit.

Però la realitat és tan parcial com suggereix Elazar? S’han de tenir en compte federacions multilingües com ara Suïssa, el Canadà i l’Índia, que han sobreviscut i progressat durant un segle i mig en els dos primers casos i durant 60 anys en el tercer. Aquests exemples mostren que és possible que Elazar hagi subestimat fins a quin punt, amb les institucions adequades i unes cultures polítiques que els donin suport, les federacions multiètniques o multinacionals efectivament es poden mantenir i poden fins i tot ser preferibles a les confederacions, que tendeixen a ser més fràgils.

Ronald L. Watts
Principal Emeritus and Professor Emeritus of Political Studies and Fellow of the Institute of Intergovernmental Relations at Queen’s University

Fitxa de compra a la Llibreria en línia | Text complet en PDF

Altres títols de la Col·lecció Clàssics del Federalismes a Publicacions de la Generalitat

This post in English

Deixa un comentari