La dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya I Post de Roser Serra i Albert

Les regions són cada dia més presents en la construcció europea i un dels últims avenços, introduït pel Tractat de Lisboa, és la participació de les seves cambres legislatives en l’elaboració de la normativa de la Unió. Es tracta d’una participació indirecta per analitzar, cas per cas, si la norma prevista respecta o no el principi de subsidiarietat abans de ser aprovada. Però els mecanismes de participació no sempre són fàcils d’establir. I els circuits assumits pel Parlament de Catalunya a l’hora de controlar del principi de subsidiarietat s’han d’acabar de definir.

La col·lecció “Testimonis Parlamentaris’’ publica les transcripcions de la Jornada sobre la dimensió regional del principi de subsidiarietat i la seva aplicació pràctica a Catalunya, organitzada al Parlament pels departaments de la Presidència i de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

El leitmotiv de l’acte va ser el d’oferir un coneixement pràctic sobre els processos vinculats a aquest principi i exposar exemples de bones pràctiques susceptibles de facilitar el treball parlamentari. A més, cal trobar també l’encaix de l’aportació del Govern en uns tràmits que es caracteritzen per la seva brevetat i per l’alta especialització de les matèries tractades, cosa que, a més, s’ha d’aconseguir sense trencar l’equilibri de poders del joc democràtic. Val a dir que aquest nou procediment parlamentari ja ha permès a la cambra catalana participar, només en tres anys, en més de tres-centes consultes abans de l’aprovació de futurs actes legislatius per part de les instàncies europees.

Un dels elements més rellevants del llibre, i que obre la porta al debat, són les experiències de regions que han implantat circuits eficients i satisfactoris. Aquests exemples ens conviden a una reflexió postjornada, perquè cal identificar millores que puguin ser aplicables al model català.

Ja s’ha fet un primer pas: el Govern ha començat a emetre informes per donar suport al treball parlamentari. Altres objectius, però, són ambiciosos i requeriran més temps, com ara: intentar conèixer cap a on vol legislar Europa i treballar amb antelació l’agenda de la Comissió Europea; crear un òrgan parlamentari que seleccioni i informi de forma prèvia sobre les consultes; o establir una cooperació institucionalitzada entre el legislatiu i l’executiu. En qualsevol cas, el contingut d’aquesta Jornada i les reflexions que pugui comportar seran molt útils per a la participació de Catalunya en el procés legislatiu comunitari, atès que som un territori amb capacitats legislatives i de forta convicció europeista.

Establir millores en els circuits de treball necessita temps. La mateixa construcció europea ha avançat amb la tècnica de “les petites passes” del seu ideòleg, Jean Monnet. Catalunya també ha de trobar els tempos per introduir l’element europeu en el treball quotidià del Parlament i del Govern. I aquest llibre, sens dubte, pot contribuir a buscar millores procedimentals que aportin riquesa i matisos al treball intern de les nostres institucions.

Roser Serra i Albert
Cap de l’Àrea d’Afers Parlamentaris Interdepartamentals. Ha participat en la coordinació tècnica de la Jornada i en la publicació de les intervencions.

Fitxa de compra a la llibreria

Altres títols de la col·lecció Testimonis Parlamentaris a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari