XVI Curs d’història monetària d’Hispània. La moneda en temps de crisis | Post d’Albert Estrada-Rius

Monedes en temps de crisi

La coordinadora de la XVI edició del Curs d’història monetària d’Hispània, Dra. Marta Campo, explica oportunament al pròleg del volum, que aplega les ponències presentades al curs celebrat el passat novembre, que les crisis, ja siguin bèl·liques, econòmiques o socials, sempre han influenciat de manera decisiva la producció, circulació i ús de la moneda. Efectivament, no hi ha res més estimulant per al numismàtic, amb independència de l’època que investigui, que un període de crisi. La por, per esmentar només un exemple, propicia l’ocultament dels estalvis acumulats i facilita la formació dels tresors monetaris que, quan no s’han recuperat, són un testimoni cobejat per l’historiador de la moneda per reconstruir la circulació monetària d’un període. Es pot parlar d’ocultaments de moneda però també de noves emissions monetàries adaptades a la crisi, de peces d’emergència emeses o reaprofitades quan no es poden emprendre noves emissions i d’un llarg etcètera de situacions. Tot plegat avala que les crisis són períodes que estimulen el panorama monetari. Pel que fa a l’època antiga, l’interès del seu estudi encara s’incrementa atesa la migradesa de les fonts i de les restes conservades. El testimoni numismàtic esdevé, aleshores, un testimoni primordial que ens apropa també els seus eloqüents silencis a la vida quotidiana de les societats antigues que ens han precedit en aquestes contrades.

Avui, que la premsa ens bombardeja amb constants referències a la crisi econòmica i monetària, som més sensibles al paper de la moneda i, d’aquí, l’interès historiogràfic del tema que mai no és gratuït. El Curs, en definitiva, analitza, a través de set estudis molt diferents pel que fa a l’àmbit, l’enfocament, la zona estudiada i la cronologia, el comportament de la moneda en època de crisi, des de diferents perspectives, però posant especial èmfasi a contrastar les fonts numismàtiques amb les escrites i les arqueològiques. El període que estudia s’inicia amb la Segona Guerra Púnica i continua fins a l’antiguitat tardana en un ampli ventall per l’antic territori d’Hispània. En definitiva, el que dèiem en començar aquestes ratlles de nihil novum sub soli i en aquests temps d’angúnies no està malament tenir present que la nostra crisi no és més que una balda
–l’última, de moment– en una llarga cadena econòmica en què la moneda torna a reclamar el seu preceptiu protagonisme.

Albert Estrada-Rius
Conservador del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Fitxa de compra

Altres títols sobre història de Catalunya a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari