Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII) l Post de Núria Molist i Gisela Ripoll

La tercera monografia de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia de Catalunya, editada en dos volums, recull els treballs que es varen presentar en ocasió de la reunió que, sota el títol Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI i XII), organitzaren conjuntament el MAC-Olèrdola i la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona l’any 2009.

La publicació presenta un estat de la qüestió sobre el món de la mort i el culte als morts a la Catalunya actual en el trànsit entre l’antiguitat tardana i l’edat mitjana a través d’una concisa caracterització dels morts i de les seves sepultures. Cal destacar que es tracta del primer recull d’aquestes característiques que hi ha al nord-est de la península Ibèrica.

El coneixement científic sobre la cronologia i la tipologia de sepultures d’aquest període s’ha vist enriquit en els darrers anys pel considerable augment de les intervencions que han afectat necròpolis i edificis religiosos, tombes aïllades i d’altres associades a hàbitat. Així mateix, un més eficient registre documental, la incorporació del tractament informàtic en l’elaboració dels resultats i la realització d’estudis específics, en especial de les anàlisis antropològiques i de les datacions radiocarbòniques, ha possibilitat una reconstrucció històrica més acurada dins dels paràmetres de la continuïtat i la transformació.

L’obra reuneix trenta estudis, els primers centrats en valorar l’aportació de figures cabdals com han estat els professors Alberto del Castillo i Manuel Riu o obres com Acta Mediævalia i Catalunya Romànica i en concretar l’estat actual del coneixement i de la recerca científica sobre les necròpolis, cementiris principalment cristians, quedant en segon terme els de les dues cultures coetànies, la jueva i la musulmana. Un total de vint-i-tres articles responen tant a estudis d’abast territorial com d’altres monogràfics que componen el gruix del volum. Dins el marc cronològic predefinit, els treballs s’ordenen seguint una disposició geogràfica, a partir de Tarraco, amb el seu importantíssim conjunt de necròpolis de l’antiguitat tardana, per acabar al Penedès, amb Olèrdola, paradigma dels cementiris alt medievals cristians.

Núria Molist i Gisela Ripoll
Coautores de l’obra

Fitxa de compra a la Llibreria en línea

Altres títols sobre arqueologia a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari