Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados l Post de l’Institut d’Estudis Autonòmics

"Cooperación y reparto competencial en los estados descentralizados"

Els estats descentralitzats territorialment o política, coneguts com estats compostos (o les organitzacions que, malgrat no ser estatals, presenten característiques pròpies d’aquestes, com és el cas de la Unió Europea) són també, per norma, sistemes juridicopolítics complexos, en la mesura en què els és pròpia la necessitat de trobar i mantenir equilibris, de caràcter competencial, financer i institucional, entre totes les parts que l’integren.

Aquesta obra col·lectiva se centra, més concretament, en l’estudi d’algunes de les evolucions i reformes de les relacions interterritorials en una sèrie de sistemes polítics compostos del nostre entorn com són els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya i la Unió Europea. La diversitat de les qüestions tractades i dels plantejaments exposats és fruit de les investigacions dutes a terme pels seus autors en el marc del projecte de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació (DER2009-14235) titulat “Les reformes dels sistemes descentralitzats”. Cal dir també que els resultats d’aquestes investigacions foren presentats a dos seminaris sobre la cooperació als estats territorialment descentralitzats, celebrats a Barcelona i Saragossa.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari