Debat sobre la utilitat de l’esport de competició i el paper de l’entrenador en programes d’integració social en zones marginades l Post de Javier Olivera

Apunts. Educació Física i Esports, núm. 112

L’objectiu del treball “Estratègies per l’ensenyament de competències de vida mitjançant l’esport en joves en risc d’exclusió social” publicat a “Apunts. Educació Física i Esports núm. 112” (30 de juny de 2013, 63-71) és investigar quines són les estratègies utilitzades per entrenadors de futbol per a l’ensenyament de competències de vida a joves que viuen en zones de risc d’exclusió social i prové de la investigació desenvolupada per Maurício Marques, Catarina Sousa i Jaume Cruz (UAB). Per a això vam entrevistar cinc entrenadors de futbol (quatre homes i una dona) amb edats entre 19 i 40 anys. Es va indagar sobre com gestionaven els entrenaments dels seus equips, quina era la seva filosofia d’entrenament i els seus mètodes de treball.

L’anàlisi de contingut de les entrevistes es va fer basant-se en les dimensions anomenades estratègies efectives d’entrenament i estratègies de desenvolupament de joves creades en l’estudi de Gould, Collins, Lauer i Chung (2007). S’han identificat dues categories noves dins la primera dimensió: comunicació i actuació. Les estratègies de desenvolupament de joves es van agrupar en les categories “estratègies de millora de participació” i “ensenyament de competències de vida”, igual que en el treball original de Gould et al. (2007). També s’ha esbrinat i agrupat les competències de vida facilitades o desenvolupades per la pràctica esportiva, les quals es poden traslladar a altres àmbits com el familiar, l’educatiu o el professional.

Els resultats de la recerca posen l’accent en la importància de la formació de l’entrenador en el procés de desenvolupament del programa com a conductor d’un equip de persones amb risc, on l’esport és una potent excusa per la integració mitjançant valors implícits en l’esportde col·lectius marginats.

Dr. Javier Olivera Betrán
Director de la revista Apunts. Educació Física i Esports

Fitxa de compra a la llibreria en línia (català)

Fitxa de compra a la llibreria en línia (castellà)

Altres números d’Apunts. Educació Física i Esports

Deixa un comentari