Diccionari de dret administratiu l Post d’Anna Cervera

El Diccionari de dret administratiu, elaborat pel Departament de Justícia conjuntament amb el Termcat, és el tercer volum de la col·lecció «Termes Jurídics», una col·lecció que té com a objectiu publicar diccionaris exhaustius per a cadascuna de les branques del dret.

El diccionari aplega 1.297 termes, que contenen la categoria gramatical corresponent, les equivalències en castellà, la definició en català i les relacions de sinonímia entre els termes catalans quan n’hi ha. A més, gairebé un terç dels articles del diccionari contenen notes de tipus conceptual, la majoria de les quals amplien la informació de la definició. Cal dir que tant pel que fa a la redacció de les definicions i de les notes com pel que fa a la selecció de la terminologia, s’ha comptat amb l’assessorament imprescindible de professors de diferents universitats catalanes.

El diccionari inclou la terminologia del dret administratiu de la manera més exhaustiva que ha estat possible, però, atès que calia delimitar-ne l’abast, no inclou la terminologia específica de determinats aspectes de l’activitat administrativa, com el dret del medi ambient, perquè per la seva especificitat mereixen un tractament a part. No obstant això, sí que s’ha inclòs la terminologia de l’urbanisme.

La publicació d’un diccionari d’aquestes característiques és d’una importància cabdal per a una llengua com la nostra i ho és fonamentalment per tres motius. En primer lloc, perquè no existeix en català un diccionari de dret administratiu amb aquest abast: el diccionari conté la majoria dels termes de dret administratiu que apareixen en els textos legislatius més rellevants d’aquest àmbit vigents a Catalunya (textos legislatius de la Unió Europea, de l’Estat espanyol i de Catalunya), així com en d’altres textos jurídics significatius. En segon lloc, perquè actualment l’activitat administrativa afecta molts aspectes de la vida social i econòmica i, per tant, sovint sentim aquesta terminologia en la nostra vida quotidiana. I finalment, i en tercer lloc, perquè en un món com el de la justícia i del dret on l’ús del català continua sent escàs i, en molts casos, anecdòtic és fonamental disposar d’obres com aquesta que fixen la terminologia i ajuden a difondre-la entre les persones que l’han d’emprar.

Cal destacar que tots els termes del diccionari s’han incorporat al Justiterm, el cercador de termes jurídics i administratius del Departament de Justícia, i a la base de dades terminològica del Termcat, el Cercaterm, des d’on l’actualització dels continguts és molt més ràpida i senzilla. Això és important en un àmbit com el dret administratiu, on els canvis legislatius constants i freqüents, ens obliguen a actualitzar la terminologia i les definicions. Per aquest motiu, ens agradaria que ens féssiu arribar els vostres comentaris i propostes. Esperem que us sigui útil!

Anna Cervera i Caminal
Servei de Difusió del Departament de Justícia

Fitxa de compra a la llibreria en línia I Text complet en PDF

Altres títols sobre llengua catalana editats pel Departament de Justícia

Deixa un comentari