El sector públic ha de ser 2.0? l Post de Jesús Palomar

Respondre la pregunta que encapçala aquesta entrada pot semblar evident, sembla que tota organització, ja sigui pública, privada o del tercer sector, ha d’estar present a les xarxes socials i ser-ne un agent actiu i innovador, sembla que qui no és al món 2.0 no existeix, i potser una mica és així.

Ara bé, en tractar-se del sector públic cal ser molt curós sobre aquesta presència. Cal saber perfectament per què el sector públic ha d’estar present a les xarxes socials, els recursos que hi dedicarà, quins serveis públics oferirà, quins criteris corporatius de continguts o d’imatge seguirà i, també, com avaluarà els resultats obtinguts.  També cal analitzar si la societat del segle XXI vol, realment, que les seves administracions estiguin a les xarxes socials i sobretot què n’esperen d’aquesta presència.

Per aquest motiu l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha publicat el llibre “Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto”. Aquesta obra, de producció col·laborativa, realitza una primera aproximació de conjunt a l’ús i difusió de les xarxes socials digitals en la gestió i les polítiques públiques. En particular, l’exploració de les implicacions d’aquest fenomen en el sector públic es realitza des d’un vessant tant acadèmic com pràctic, tant teòric com empíric, així com des de la pluralitat metodològica i conceptual, donant també a conèixer les principals estratègies i polítiques públiques pel seu desenvolupament, i identificant algunes de les millors pràctiques en curs. Tot això amb l’objectiu d’aprofundir en les seves implicacions per a unes administracions i governs més orientats a la transparència, participació i col·laboració.

Text complet:  versió pdf l versió epub

Jesús Palomar i Baget
Tècnic de l’Àrea de tecnologies i gestió del coneixement
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Coautor del llibre

Altres publicacions de la Col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari