La Transició democràtica a Catalunya. Recursos per a una aproximació didàctica l Post d’Oriol Dueñas

En la docència de la història contemporània hi ha situacions delicades, perquè la seva explicació afecta una visió del present. La realitat és complicada, però el silenci no és la solució. Investigar i compartir el coneixement és una de les funcions de l’educació i també la vocació d’aquest llibre, La Transició democràtica a Catalunya. Recursos per a una aproximació didàctica.

Un llibre que vol inspirar el debat sobre la memòria històrica a les aules, un debat que serveixi per afermar la democràcia i projectar socialment la memòria, alhora que enforteixi els valors cívics. No hi ha dubte que el coneixement del passat immediat, que per raons polítiques i ideològiques s’ha amagat, és determinant si aspirem a una societat que no sigui simplement mercat o audiència.

És també un llibre que apareix en un moment oportuníssim per les circumstàncies que estem vivint. Des de determinats sectors, la Transició és explicada com allò que es va coure en els despatxos, allò que es va negociar a Madrid entre franquistes modernitzadors i opositors que tornaven de l’exili, obviant de manera interessada que la societat catalana havia estat capdavantera, des dels moments més foscos de la dictadura, en la resistència antifranquista i que aquesta resistència passava per la recuperació de les llibertats democràtiques però també de les nacionals. La lluita per aconseguir-ne unes era inseparable de la lluita per recuperar les altres.

Amb la perspectiva dels anys, podem observar avui com algunes de les esperances més desitjades de la Transició no s’han acomplert, com ara la construcció d’un model econòmic modern i al servei del benestar social; o l’aspiració d’una societat lliure sense el malson de la corrupció. Però també l’anàlisi d’aquells anys ens porta els exemples de l’Assemblea de Catalunya, de la Marxa de la Llibertat o del Congrés de Cultura Catalana, veritables models d’unitat d’un poble per defensar la seva cultura, la seva llengua i la seva dignitat. Fou l’acció de la societat: pacífica, intensa, activa, pedagògica i persistent, l’element que va permetre els èxits més significatius de la Transició i, probablement, l’element clau que ens haurà de conduir a un futur esperançador.

Oriol Dueñas
Historiador, tècnic del Memorial Democràtic

Fitxa de compra a la llibreria en línea

Altres publicacions del Memorial Democràtic a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari