El mercat de l’estella i el pèl·let a Catalunya. Revista silvicultura número 69 l Post d’Elizabeth Fernández

En aquest número 69 de silvicultura es presenta un estudi elaborat per Francesca Famadas, cap de l’Àrea de Gestió Forestal del Centre de la Propietat Forestal, que aprofundeix sobre la realitat de l’aprofitament de la biomassa per a la seva valorització energètica a Catalunya i l’oportunitat que poden trobar les empreses i els professionals en el mercat de l’estella i el pèl·let per desenvolupar la seva activitat.

En el marc de la xarxa de revistes del sector forestal Euformag, s’inclou un estudi sobre la qualitat i la valoració dels recipients de fusta i es presenten alguns resultats sobre les relacions entre la criança del vi en bótes de roure francès, l’origen geogràfic, l’espècie i el tipus de gra de la fusta utilitzada.

“L’ús de fusta d’espècies de Quercus minoritàries per a boteria: fabricació de la primera bóta amb fusta de roure reboll de Prades” és l’aportació de l’enginyer agrònom i de forests, Pau Vericat, que posa en valor algunes espècies de roures que avui dia es destinen a llenyes per a la construcció de bótes, aconseguint l’elaboració de vins diferenciats, arrelats al territori de Catalunya i que surten de l’estàndard del roure francès o americà.

Les pàgines centrals incorporen una novafitxa pràctica “Millora del potencial pascícola d’un rodal mitjançant l’adevesament” on es presenten dos exemples de millora de la capacitat pascícola d’un rodal amb l’adevesament, amb resultats diferents d’acord amb els condicionants tècnics, paisatgístics o econòmics existents.

De la mà d’investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i de la Universitat de Lleida s’expliquen els darrers avenços en el marc del projecte Micosylva+, que té com a objectiu promoure a Europa una gestió forestal multifuncional i sostenible que integri i valoritzi les funcions ecològiques i socioeconòmiques dels fongs silvestres comestibles com a peça clau en els ecosistemes forestals.

Finalment, dins la secció “El CPF respon” Alícia Martín, cap de la Unitat d’Avaluació de Programes Tècnics del CPF resol alguns dubtes plantejats sobre els pagaments per serveis ambientals: què són, qui són les parts interessades, com es pot desenvolupar amb èxit i com es pot establir un preu per serveis ambientals.

Elizabeth Fernández
Responsable de Comunicació i Difusió
Centre de la Propietat Forestal

Revista silvicultura número 69

Altres títols del Centre de la Propietat Forestal a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari