Building a regional framework in Central Asia. Between cooperation and conflict

Aquest és el segon llibre de la col·lecció ICIP RESEARCH publicació impulsada per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Aquesta col·lecció té per objecte fer accessible anàlisis rigorosos sobre temes com els conflictes armats, seguretat humana, resolució i transformació de conflictes, relacions internacionals, dret internacional i construcció de pau. Tots ells des de la perspectiva que més interessa a l’ICIP, la recerca per la pau i la noviolència.

En aquesta ocasió el treball origen de la publicació és fruit d’un ajut de recerca destinat per l’ICIP. Coherent amb la idea d’assolir la màxima difusió acadèmica del volum, l’estudi està publicat en anglès i accessible a la web.

El llibre permet el coneixement de la regió composta per Kazakhstan, Kirguizstan, Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan (freqüentment anomenat com els 5 estans). Es tracta d’una zona sobre la qual existeix un gran desconeixement a casa nostra i aquesta publicació pot contribuir a reduir-ho.

Precisament un dels primers temes abordats al llibre pel equip d’autors és com les premisses que tenien sobre la regió eren, si més no errònies, si com a mínim poc acurades.

La problemàtica que s’analitza és la governança regional, concretament com es poden gestionar els recursos naturals, bàsicament aigua i energia, entre països amb unes característiques molt diverses, tant en desenvolupament, com en la quantitat de recursos que tenen, o en la seva necessitat.

Després d’una primera part introductòria, el llibre es centra en els elements per l’establiment de mecanismes regionals de governança a Àsia Central. Inicialment examina la regió i la participació dels estats a les organitzacions internacionals. Posteriorment focalitza en els mecanismes de cooperació transfronterera en l’àmbit de la gestió de l’aigua. Una darrera part està dedicada a l’estudi de les qüestions energètiques, particularment a Kazakhstan i Turkmenistan.

La publicació ofereix una bona oportunitat per a conèixer una de les regions del món més desconegudes al panorama acadèmic català. A més la seva edició en paper, però també digital, permet que aquest apropament sigui més senzill que mai.

Institut Català Internacional per la Pau

Building a regional framework in Central Asia betwwen cooperation and conflict (versió pdf)

Deixa un comentari