Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya l Post de Magda Garcia


Aquest informe —publicat també en versió anglesa amb el títol Report on the integration of immigrants in Catalonia— ha estat elaborat dins del marc de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i ha comptat amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.

Atesa la necessitat de garantir el requisit d’independència que la Llei estableix, la seva elaboració ha anat a càrrec de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

Pel que fa al contingut, a banda d’una breu compilació de dades demogràfiques, per contextualitzar la realitat migratòria els autors aporten indicadors d’integració en diferents àmbits (laboral, econòmic, familiar, polític, cultural i d’oci, de la informació, educatiu…) i faciliten també informació qualitativa obtinguda gràcies a entrevistes fetes a persones d’origen immigrant.

Justament en aquest apartat de caire qualitatiu, l’informe es val de fer entrevistes, anotar vivències i adquirir percepcions de persones immigrades en relació amb la llengua, el treball, les xarxes socials, les entitats socials i la participació, entre d’altres.També s’hi inclou un apartat sobre les polítiques d’immigració a Catalunya i un capítol de conclusions. Unes conclusions que posen en relleu reptes encara presents i que dificulten la plena incorporació de les persones immigrades a tots els àmbits de la seva vida quotidiana.

L’interès principal d’aquest primer informe rau en el fet que enceta una sèrie d’informes que aniran aportant-nos, periòdicament, i durant els propers anys, una anàlisi acurada i actualitzada de la integració de les persones immigrades a Catalunya.

Magda Garcia
Responsable de Publicacions
Direcció General per a la Immigració

Leave a Reply