La recepció a Catalunya del dret a una bona administració. La governança i el bon govern l Post de l’Institut d’Estudis Autonòmics

L’any 2006, amb el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, apareixia per primera vegada en el dret públic català el dret a una bona administració, regulat en el seu article 30, fet que convidava els juristes catalans a reflexionar sobre quin hauria de ser el contingut d’aquest dret i quina afectació podria tenir a les administracions públiques del nostre país. Per tant, calia examinar l’estàndard europeu que fou objecte de recepció a l’Estatut.

En l’àmbit de la Unió Europea, el concepte de la bona administració, inicialment com a principi i posteriorment també com a deure i com a dret subjectiu, ha estat present en la jurisprudència europea des de l’inici de la tasca del Tribunal de Justícia, així com també per l’acció decisiva del Defensor del Poble Europeu i la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. La projecció del dret a una bona administració es va incrementar amb la proclamació a Niça, l’any 2000, de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, que proclamava per primera vegada aquest dret, i que finalment l’any 2007 es va incorporar a l’ordenament jurídic com a dret originari mitjançant el Tractat de Lisboa.

En aquesta obra, i mitjançant la metodologia del constitucionalisme multinivell, s’analitza la recepció del dret a una bona administració en el dret públic català, extraient quin és l’estàndard europeu i com aquest s’ha aplicat a Catalunya, analitzant també el seu marc jurídic estatal de referència en el si d’un Estat compost. En un pla substantiu, s’analitza la bona administració com a principi i com a dret subjectiu des de la perspectiva del multinivell, s’examinen també les implicacions dels elements jurídics de la bona administració en l’esfera de la qualitat normativa, així com aquells elements que poden ser comuns en l’àmbit diferenciat de la governança i el bon govern. Finalment, i després d’analitzar els tres ordenaments jurídics d’aplicació, es tracten els elements de l’estàndard comú que són objecte de recepció al dret públic català.

Fitxa de compra a la llibreria en línia versió en paper | versió en epub

Text complet en pdf

Deixa un comentari