Catàleg de paisatge. Les comarques gironines l Post de Pere Sala

L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha publicat, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Girona, el llibre del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines,  document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, en aquest cas de les comarques gironines, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Aquest document es concep com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial. El de les Comarques Gironines és el quart que es publica en forma de llibre.

La publicació s’organitza en vuit blocs, precedits d’un preàmbul. Identifica 26 unitats de paisatge —una bona mostra de la diversitat paisatgística del país— per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l’evolució històrica, l’organització actual, l’expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l’avaluació d’amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.

El llibre ha estat possible gràcies a un conveni signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Girona per editar i imprimir-ne vuit-cents exemplars. Es tracta del quart catàleg que es publica després dels de les Terres de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Amb les publicacions es facilita que la ciutadania en general pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se’n promou la difusió. Una altra de les particularitats del llibre és la col·laboració amb l’Escola Universitària ERAM, els alumnes de la qual s’han encarregat de realitzar part de les fotografies.

Pere Sala
Coordinador de l’Observatori del Paisatge

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres catàlegs de paisatge a Publicacions de la Generalitat

Deixa un comentari