Descripció particular de l’illa de Mallorca e viles | Post de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La Descripció particular de l’illa de Mallorca e viles és una primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca de Joan Binimelis (Manacor 1539/1540-Palma 1616), primera història del Regne de Mallorca (1595). Binimelis és un gran exponent del Renaixement a les Illes Ba­lears i una figura cabdal del moviment renaixentista a la Corona d’Aragó.

El 1583 Binimelis rebé, de les autoritats del Regne de Mallorca, l’encàrrec de fer un mapa de Mallorca amb la descripció detallada de la costa. Aquest mapa (1593, avui perdut) fou l’origen del posterior encàrrec de la història del Regne, que completà en set llibres: llibres I i II  (situació de Mallorca al món i història de Mallorca fins a Roma; de Roma a la Conquesta de Jaume), Llibre III  (de Jaume I fins a Felip I), Llibre IV (esglésies de la ciutat de Mallorca; tractat sobre la precedència entre Espanya i França; institucions mallorquines), Llibre V (descripció geogràfica de Mallorca), Llibre VI (mallorquins il·lustres) i Llibre VII (la Guerra de les Germanies).

En el Llibre V, o Llibre que tracta de la Descripció particular de la illa de Mallorca e viles e altres coses en ella s’han seguides, es distingeixen quatre parts. En la primera fa la descripció geogràfica de l’illa, en la segona una descripció mèdica, en la tercera descriu el Repartiment efectuat l’endemà de la Conquesta catalana i la subsegüent colonització, i la quarta fa la descripció geogràfica de cadascun dels termes parroquials. Cada terme riberenc és acompanyat d’un mapa. La descripció comprèn les jurisdic­cions senyorials, les afrontacions amb els termes veïns, els accidents del relleu, les produccions agràries, les esglésies i convents, les aigües de què disposa i altres singularitats.

L’edició ha anat a cura de Juli Moll, que n’ha fet la introducció i la transcripció del text a partir de la còpia manuscrita de Jordi Fortuny (mitjan segle XVII), que ha confrontat exhaustivament amb uns altres cinc manuscrits (dels segles XVIII i XIX) per a obtenir-ne l’apartat crític.

El llibre, coedició de l’ICGC i la Universitat de València, és dotat d’un extens índex de noms propis, i s’integra dins la col·lecció Fonts Històriques Valencianes (núm. 60), i també en la secció Monuments d’Història de la Corona d’Aragó (V). Es distribueix amb un CD adjunt que conté una ampliació de la introducció, l’edició anotada de l’arquetipus en ortografia normalitzada i cinc apèndixs.

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres publicacions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Deixa un comentari