La Llei catalana de la transparència, accés a la informació pública i bon govern: un nou model de relació de la ciutadania amb l’Administració l Post de Miquel Puig

Ara fa tres anys, en el debat d’investidura el president de la Generalitat va assumir la transparència com a compromís polític i parlamentari. La necessitat no era nova, però va ser just en aquell moment quan la transparència, aparellada al dret d’accés a la informació i el bon govern, va entrar dins l’agenda política.

Els tres conceptes –transparència, accés a la informació i bon govern– han protagonitzat l’activitat de l’executiu i el seu treball en seu parlamentària des de l’inici i fins al final de la desena legislatura; fins al punt d’esdevenir un eix prioritari de l’actuació del Govern. A més, tot fa pensar que el seu recorregut impregnarà també els treballs de l’onzena legislatura que acaba de començar. Per això, la revista Activitat Parlamentària publicada el passat mes de setembre ha cregut necessari dedicar un número monogràfic a “la transparència, accés a la informació i bon govern”.

Aquest número especial de la revista, que edita la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, analitza des de diverses perspectives el nou model de relació de la ciutadania amb l’Administració. La Llei 19/2014 va entrar en vigor per a l’Administració de la Generalitat el passat 1 de juliol; i sis mesos després, l’1 de gener de 2016, ho farà per als ens locals. Implementar aquesta nova cultura organitzativa depèn de tots –institucions, polítics, governants, servidors públics i ciutadania– i cal que avancem plegats en aquesta direcció.

El monogràfic conté articles sobre el contingut substantiu de la Llei i els principals conceptes del compromís amb la transparència, signats per reconeguts professionals en la matèria. La primera qüestió que aborda és el concepte de govern obert, sobre el qual es fonamenta el nou model de relació amb la ciutadania, i també ofereix una visió general del contingut de la Llei 19/2014 i del sistema de garanties que incorpora. Alhora, s’analitza com la transparència inspira i impregna el Pla de Reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i implica, de facto, un canvi cultural i organitzatiu. Per últim, la mirada panoràmica sobre la transparència queda completada amb una entrevista a la Comissionada per a la transparència, màxima responsable dins del Govern en aquesta matèria.

En suma, el número combina les aportacions amb els reptes que planteja el desplegament i l’aplicació del nou marc normatiu per dotar-nos d’una organització administrativa més transparent. Vol ser un número divulgatiu, útil per als professionals, però també s’adreça a la ciutadania, cada cop més vigilant i observadora.

Miquel Puig i Roig
Director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Revista Activitat Parlamentària núm. 28

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Fitxa de compra a la llibreria en línia

Deixa un comentari