La nova pagesia: relleu generacional en el marc d’un nou paradigma agrosocial l Post de Neus Monllor

El relleu tradicional de les explotacions agràries familiars està en crisi. Les persones joves que han nascut a pagès no continuen el camí dels seus pares, fruit d’un context social i econòmic que els exclou i on les barreres d’accés a l’activitat són cada vegada més intenses. Només els més forts poden assolir els estàndards que imposa el model intensiu i orientat al mercat. En un entorn tan agressiu i competitiu, la major part dels joves no poden, i moltes vegades tampoc volen, reproduir el sistema. Estem vivint el trànsit d’una agricultura familiar a una agricultura emprenedora, on els rostres de la pagesia i de les estructures de les seves activitats són molt més diversos que els del model tradicional d’agricultura familiar.

Les explotacions agràries familiars, tal i com les hem entès en les darreres dècades, estan acabant un cicle. Les cases de pagès on convivien tres generacions són cada vegada més escasses. Al seu lloc, descobrim realitats múltiples que inclouen tant explotacions familiars especialitzades i industrialitzades que produeixen matèria prima per l’ agroindústria, a base d’una forta capitalització i intensificació de la mà d’obra assalariada, com experiències agràries noves que defensen la qualitat del producte artesà, de venda en circuit curt i produït sota criteris ecològics. Entre aquests dos models de producció es dibuixen una infinitat d’exemples que donen resposta a la demanda actual d’aliments. Però no tot s’hi val. En funció del model agrari que es desenvolupi al territori, es dibuixarà la realitat dels espais rurals i de les seves dinàmiques socioeconòmiques.

Desapareix la família pagesa i, si no volem que desaparegui la pagesia, cal signar un nou pacte social per consumir els productes de proximitat que es generen des d’un nou paradigma agrosocial. La nova pagesia necessita la complicitat del consum proper per poder donar sentit a la seva aposta per posar en valor el territori, de creure en la qualitat i de mantenir el vincle amb les persones que compren els seus productes. El model agrari de la nova pagesia passa per una aliança clara i sincera amb les persones que consumeixen amb consciència. En els darrers anys s’està donant un canvi en la demanda dels consumidors vers aliments produïts localment i de manera ecològica que està revolucionant les dinàmiques de moltes explotacions agràries petites i mitjanes d’arreu del món. Les noves estratègies per fomentar la incorporació a l’activitat agrària han de tenir en compte aquest nou paradigma alimentari. Aquest dinàmica global es materialitza d’una manera molt clara en infinitat de llogarets on les persones que produeixen i les que consumeixen es donen la mà.

Neus Monllor i Rico
Consultora en territori, pagesia i cuina, i doctora en geografia i medi ambient.
Autora

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Text complet en pdf

Altres publicacions de la col·lecció Aportacions

Deixa un comentari