Teixint complicitats. Metodologies de suport a la prevenció l Post d’Ana Nogueras i Robert Gimeno

El programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia publica, dins la seva col·lecció, un nou treball amb el títol Teixint complicitats. Metodologies de suport a la prevenció, coordinat per Ana Nogueras i Robert Gimeno, professionals del Programa de prevenció i mediació comunitària en l’àmbit juvenil. Aquesta publicació és el resultat de la feina que l’equip de prevenció i mediació comunitària ha dut a terme en l’àmbit local des de fa més de deu anys. És un manual que facilita als professionals que hagin de dur a terme una tasca de prevenció amb joves alguns conceptes clau per posar en marxa una acció de prevenció, d’una banda, i, de l’altra, un conjunt d’eines elaborades i provades al llarg d’aquests anys.

El Programa de prevenció i mediació comunitària és un programa especialitzat que ofereix suport als municipis i consells comarcals, pel que fa al tractament que han de rebre els conflictes on els joves tenen un paper rellevant. Posa l’accent en el paper de la comunitat, en els vincles, en les relacions entre professionals i persones ateses. La prevenció és un concepte extremadament simple que pressuposa que determinades actuacions en el present poden estalviar-nos problemes en el futur. Ara bé, no sempre un concepte simple té una aplicació pràctica senzilla.

En aquest llibre també hi han col·laborat: José Dapena, coordinador del Programa de PMC, de l’àmbit de la prevenció comunitària; Jaume del Campo, professor del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona, que fa una aproximació al context d’intervenció social, i Irena Palou i Ariadna Sáez, criminòlogues, que fan una anàlisi qualitativa del Programa de PMC.

El llibre s’adreça tant a càrrecs electes com a tècnics i professionals de les diferents àrees d’intervenció (benestar social, cossos de seguretat, joventut, educació, esport, lleure, salut, immigració, urbanisme, treball, participació ciutadana, justícia, etc.) que depenguin de les diferents administracions, entitats i associacions relacionades amb infants i joves, i a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades.

Per promoure i difondre la metodologia del Programa de PMC com a experiència d’èxit més enllà del territori on s’ha gestat, s’ha publicat Teixint complicitats. Metodologies de suport a la prevenció.

Ana Nogueras Martín i Robert Gimeno Vidal
Autors

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Text complet versió catalana (en pdf)

Text complet versió castellana (en pdf)

Text complet en versió anglesa (en pdf)

Deixa un comentari