La ciutat horitzontal. Urbanisme i resistència en un barri de cases barates de Barcelona l Post de Stefano Portelli

ciutat horitzontalLa monografia “La ciutat horitzontal” és el resultat d’una llarga trajectòria de recerca col·lectiva en un barri de la perifèria de la ciutat de Barcelona, un projecte d’investigació dut a terme en el barri del Bon Pastor entre els anys 2009 i 2012 en el marc del programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Les anomenades “cases barates” del barri del Bon Pastor, com ja abans havia succeït en altres grups d’habitatges populars similars, van entrar, en aprovar-se l’any 2002 un pla d’intervenció municipal, en un procés de “remodelació” que en preveia l’enderroc integral. Com a conseqüència de la afectació urbanística, un grup d’habitants del barri va emprendre un procés de recuperació de la història, de la vida social i de la memòria col·lectiva del seu territori, al qual es va incorporar un equip d’antropòlegs i historiadors vinculats a la Universitat de Barcelona. El resultat d’aquest treball és una obra multifocal, en la qual la història col·lectiva, les històries familiars i les observacions etnogràfiques es completen i compensen entre elles, construint una lectura insòlita d’un barri desconegut i estigmatitzat de la perifèria barcelonina, en què l’arribada de moltes generacions d’immigrants va crear un paisatge humà de gran complexitat i interès etnogràfic. Si l’objectiu inicial del procés de recerca era reivindicar l’existència d’uns valors i d’unes característiques específiques vinculades amb una particular forma urbana, de què les administracions n’havien sentenciat la desaparició, la monografia que en va sorgir té un enfocament més ampli: centrada en un territori específic on va desplegar-se un dels conflictes socials més amargs durant els anys previs a l’esclat de la “bombolla immobiliària”, en el text s’ofereixen nous elements per avaluar, del punt de vista qualitatiu, les conseqüències sobre les persones i sobre les comunitats dels processos de transformació urbanística planificada, i en particular de l’anomenat “model Barcelona”.

La majoria del material de caire històric i etnogràfic recopilat i catalogat al llarg del projecte de recerca es troba disponible al web: http://laciutathoritzontal.org/

La publicació correspon al número 26 de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya, que edita la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Stefano Portelli
Autor

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres publicacions de la col·lecció col·lecció Temes d’Etonologia de Catalunya

La ciutat horitzontal. Urbanisme i resistència en un barri de cases barates de Barcelona (versió pdf)

Leave a Reply