Prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya l Quaderns de legislació, 53

contaminacio lumínicaLa llum natural diürna té les propietats més adequades per a la visió de l’ull humà i permet una immillorable visibilitat de l’entorn, per la qual cosa, sempre que sigui possible s’ha d’aprofitar la llum natural per fer les activitats a l’aire lliure.

La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menys grau, de les zones rurals, i és també necessària per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives; a més, millora la seguretat ciutadana, reforça la prevenció de riscos laborals en espais concrets, i és necessària per garantir la seguretat industrial de determinades instal·lacions.

Una il·luminació nocturna que respongui a criteris coherents i racionals fa possible un notable estalvi energètic, i la disminució del consum de recursos naturals i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat produeix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodiversitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en general.

D’altra banda, la contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i patrimoni comú que cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties o envair l’àmbit privat.

La prevenció de la contaminació lumínica ha de ser un element imprescindible en el desplegament de polítiques de sostenibilitat. Aquest número de la col·lecció “Quaderns de Legislació” recull la normativa catalana vigent sobre prevenció de la contaminació lumínica: la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei esmentada.

Aquest nou marc normatiu ha de permetre a Catalunya afrontar un creixement sustentat en l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i el respecte al medi ambient.

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Altres títols de la col·lecció Quaderns de Legislació

Deixa un comentari