La inversió estrangera a Catalunya l Post de Joan Antoni Santana Garcia

inversió estrangeraLa inversió estrangera directa és un dels factors que influeixen en el creixement d’un país en representar un input provinent de la resta del món que s’incorpora a la seva capacitat productiva. Històricament ha generat efectes positius en termes d’implantació de noves tecnologies i d’impuls de la internacionalització.

En un context de globalització i incertesa econòmica derivada de la crisi econòmica, tant a escala local com mundial, resulta útil tenir el major nombre d’eines possibles per diagnosticar si l’economia catalana transita correctament pel cúmul de canvis de paradigma. En aquest sentit, la inversió rebuda s’utilitza sovint com un indicador de l’atractiu que genera un territori envers l’exterior, fet que es pot interpretar en termes de potencial de creixement i d’estabilitat.

Així doncs, el CTESC ha elaborat l’Informe La inversió estrangera a Catalunya amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la inversió estrangera directa a Catalunya i per tal d’obtenir una aproximació de la seva importància, posant especial èmfasi en l’anàlisi sectorial i de procedència d’aquesta inversió.

L’Informe fet s’estructura en diferents apartats. En primer lloc es fa una anàlisi de les dades disponibles, tant per a Catalunya com per a Espanya i el món, seguida d’una revisió del marc normatiu que regeix la inversió estrangera a Espanya i una breu reflexió sobre la importància de la IED per a l’economia d’un territori. Tot seguit s’estudien les característiques de les filials d’empreses estrangeres i, a continuació, s’analitza la IED a Catalunya, estudiant-ne l’evolució i fent-ne una descomposició per sectors d’activitat i país de procedència d’aquesta inversió. També s’analitzen les relacions entre el comerç de béns i la IED, així com els principals determinants de la IED. Aquesta informació es complementa amb una comparativa a escala de comunitats autònomes per a Espanya i de països en l’àmbit internacional, quan és possible. Posteriorment s’estudia l’estoc d’inversió estrangera directa i per cloure l’obra s’ofereixen les conclusions i recomanacions que se’n deriven i en les quals es concentra el principal valor afegit de l’Informe.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

La inversió estrangera a Catalunya

Altres publicacions de la col·lecció Estudis i informes del CTESC

Deixa un comentari