La redistribució en les democràcies parlamentàries l Post de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

democràcies parlamentariesEn aquest llibre s’analitzen els efectes redistributius de la dimensió territorial des de la perspectiva de l’economia política comparada. És evident que les tensions redistributives caracteritzen la competició política en moltes democràcies parlamentàries. Malgrat això, entendre de quina manera i per què la dimensió identitària-territorial pot afectar també els conflictes redistributius encara no han estat prou ben explicats. D’aquí neix la pregunta fonamental d’aquest llibre: fins a quin punt una clivella identitària-territorial pot modificar i alterar la despesa redistributiva en les democràcies parlamentàries? I es formula una nova pregunta: en quina mesura si la dimensió territorial es torna més rellevant, aleshores deixa de ser cert que les democràcies parlamentàries amb sistemes electorals proporcionals són més redistributives?

Amb l’objectiu de trobar les respostes, el llibre es divideix en dues parts: una primera part teòrica i una segona part empírica. En la primera, es desenvolupa un model formal que il·lustra com la rellevància de la dimensió territorial influeix tant en la fase electoral com en l’etapa postelectoral de negociació de coalicions. En la segona, es posen a prova els anteriors arguments mitjançant diferents anàlisis empíriques. Aquestes es realitzen de manera seqüencial, a diferents nivells: a nivell macro, analitzant les legislatures i els resultats redistributius per països; a nivell meso, analitzant les estratègies dels partits, i a nivell micro o individual, analitzant les preferències dels votants. Els capítols empírics utilitzen una base de dades que recopila informació de divuit democràcies parlamentàries de l’OCDE i, en termes generals, confirmen el conjunt d’hipòtesis desenvolupat a la part teòrica.

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Text complet en pdf l epub

Últims títols de la Col·lecció Con(Textos)A

Leave a Reply