La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya ǀ Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions. EAPC

gestio-mancomunadaL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 13 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals que duu per títol “La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya”, un estudi col·lectiu dirigit pels professors de dret administratiu de la Universitat de Barcelona Marc Vilalta i Ricard Gracia.

La recerca delimita el concepte general “gestió mancomunada de serveis públics” per mitjà d’una anàlisi de les diverses formes de gestió dels serveis públics i les característiques generals de la fórmula mancomunada, com ara la seva composició plural, el caràcter supramunicipal i voluntari o la seva personalitat jurídica.

El gruix del treball fa un estudi exhaustiu del règim jurídic de les dues formes de gestió mancomunada més habituals a Catalunya: les mancomunitats de municipis i els consorcis locals. Finalment, els autors inclouen un apartat de conclusions sobre la implantació territorial, els criteris de valoració i un quadre comparatiu de les formes de gestió mancomunada.

L’objectiu dels autors és oferir als gestors públics elements d’anàlisi suficients per valorar-ne jurídicament la utilitat i la potencialitat a l’hora d’afrontar els desafiaments econòmics i socials. És a dir, per determinar quina d’aquestes fórmules té sentit potenciar, reduir o suprimir en l’actualitat.

La hipòtesi de partida és que, més enllà de les propostes de supressió que es desprenen de les últimes legislacions, dels ajustos econòmics, competencials i financers, els governs locals no s’han de conformar únicament amb una estratègia merament passiva, d’adaptació i reducció de les seves competències i serveis, sinó que les mesures d’estalvi i eficàcia es poden afrontar també d’una manera proactiva, apostant per la via de la cooperació territorial.

Aquest treball ha estat possible gràcies a les subvencions que convoca anualment  l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per finançar treballs de recerca sobre gestió pública, dret públic, organització administrativa, economia del sector públic i funció pública. Aquestes subvencions defineixen com un dels àmbits prioritaris d’estudi la racionalització i la simplificació del sector públic per a la millora dels serveis i, específicament, la gestió mancomunada dels serveis públics a l’Administració.

La gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya (versió pdf)

Deixa un comentari