Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) ǀ Post d’Arnau Queralt

tercer-informe-cadsEl Tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya és un recull exhaustiu de la recerca científica sobre el canvi climàtic a Catalunya, en què han participat més de 140 autors i 40 revisors procedents de les principals universitats i centres de recerca del país.

Aquest informe constitueix un excel·lent referent pel que fa a la regionalització de les anàlisis i projeccions sobre l’escalfament global fetes a escala mundial i europea, en què Catalunya ja va ser pionera l’any 2005, amb la publicació del Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (la segona edició del qual es va publicar l’any 2010).

Amb un caràcter independent des del punt de vista científic, l’informe descriu les principals evidències del canvi climàtic a Catalunya i formula recomanacions estratègiques, elaborades pels autors dels diversos capítols, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i adaptar els sistemes naturals i humans als efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, el TICCC pretén facilitar la transferència de coneixement rigorós, de forta base científica, als responsables de la presa de decisions.

El TICCC ha estat impulsat pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (mitjançant el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya), el Departament de Territori i Sostenibilitat (mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’edició d’aquest informe ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social ‘la Caixa’.

L’informe està disponible a la pàgina web del CADS: cads.gencat.cat

Arnau Queralt i Bassa
Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Leave a Reply