Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària ǀ Post de l’IEA

nous governs localsEls governs locals es troben avui en dia davant un context de canvi i d’incertesa. D’una banda, les exigències d’una nova manera de fer política –lligades a l’exigència de més transparència, a la rendició de comptes i a la recerca de noves formes de participació ciutadana– obliguen a replantejar alguns aspectes essencials de  la seva organització i el seu funcionament. D’una altra, l’impacte de la greu crisis econòmica i la priorització dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica no només han suposat la necessitat d’implementar polítiques dirigides a la reducció de la despesa pública, sinó que també estan donant lloc a una redefinició del principi d’autonomia local.

Des d’aquesta perspectiva, l’obra té com a finalitat prendre consciència de l’abast que tenen actualment aquests reptes per als nostres governs locals i proposar pautes que puguin ser tingudes en compte a l’hora d’abordar una futura i ja imprescindible reforma del sistema local. En aquest sentit, s’estructura en dues grans parts. En la primera, s’aborda la relació entre els governs locals i la regeneració política, i s’analitzen les possibles reformes del sistema electoral, la redefinició de les estructures locals –des dels districtes fins a les àrees metropolitanes–, l’estatut dels càrrecs electes locals o la relació entre el principi democràtic i els pressupostos municipals. La segona part de l’obra gira entorn de la relació entre els governs locals i l’economia. A aquest efecte, s’estudien les mesures adoptades sobre el control del deute i del dèficit en relació amb les entitats locals, així com l’impacte que les mesures aprovades per la LRSAL i lligades al principi constitucional d’estabilitat pressupostària poden tenir en la definició i el desenvolupament  del principi d’autonomia local.

En definitiva, l’obra ofereix nous elements i nous criteris, formulats per un  reconegut equip d’especialistes, amb vista a articular l’inajornable debat per a  la reforma dels governs locals dins el conjunt del nostre sistema institucional.

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Text complet (pdf)

Deixa un comentari