Contractació Oberta ǀ Post d’Agustí Cerrillo

GOVERNOBERTLa contractació oberta constitueix una de les principals manifestacions del govern obert a través de la qual es persegueix impulsar la transparència, la participació i la innovació en la contractació pública amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència, la rendició de comptes i, en darrera instància, la confiança de la ciutadania en les institucions públiques enfortint la integritat pública i prevenint l’aparició de conflictes d’interessos i casos de corrupció.

El llibre ‘Contractació oberta’ explica quins són els fonaments de la contractació oberta, exposa quina ha estat l’evolució del seu reconeixement i les instàncies que han impulsat la seva extensió i presenta nombroses bones pràctiques com a exemples de l’impacte positiu de l’apertura de la contractació pública en les administracions públiques.

El llibre analitza en profunditat els mecanismes de transparència en la contractació pública com la difusió d’informació o el dret d’accés a la informació sobre contractes públics i exposa els usos que es poden donar a les grans quantitats de dades relacionades amb els contractes públics que produeixen les administracions si es difonen en formats de senzilla reutilització. A més, recull nombrosos exemples pràctics d’experiències reals.

A continuació, també mostra les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació per incrementar la participació ciutadana en la contractació pública i evidencia que a dia d’avui la intervenció activa de la ciutadania en la contractació pública és força limitada.

Finalment,  proposa diverses recomanacions per a poder afavorir l’apertura de la contractació pública a Catalunya.

Agustí Cerrillo i Martínez
Catedràtic de dret administratiu. Universitat Oberta de Catalunya

Fitxa de compra a la llibreria en línia I Text complet en PDF

Altres títols de la Col·lecció Govern Obert

Deixa un comentari