Teatre medieval en escena ǀ Post de Francesc Massip

teatre crisTeatre medieval en escena. Representacions de teatre medieval i renaixentista (1961-1969) és l’únic llibre inèdit que restava del prolífic investigador i poeta Josep Romeu i Figueras (1917-2004) que enguany, amb motiu del centenari del seu naixement i del cinquantenari d’aquelles representacions, ha publicat la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una detallada descripció del que van suposar els 9 cicles de teatre medieval i renaixentista que l’autor va dur a terme entre 1961 i 1969 al Saló del Tinell de l’antic Palau Reial Major de Barcelona. Romeu, que havia exhumat un bon feix de textos del nostre teatre medieval amb l’edició de Teatre hagiogràfic i de Teatre profà, posava a prova la dramaticitat i validesa escènica d’aquelles peces amb una estètica renovadora en el resclosit marc teatral sota la dictadura franquista.

En desvetllar i analitzar les potencialitats del nostre teatre antic, Romeu s’inscrivia de ple en la reivindicació que es feia arreu d’Europa d’aquella teatralitat medieval que pels seus components i línies d’acció escassament aristotèliques havien començat a interessar també als creadors escènics de les Avantguardes Històriques. En aquest sentit Romeu va sentir la mateixa fascinació que els estudiosos europeus experimentaren pels valors plàstics i l’eficàcia espectacular d’aquella dramatúrgia, que es fonamentava en l’impacte visual i auditiu més que no pas en l’elaboració literària, i els cicles van permetre descobrir al gran públic les enormes possibilitats escèniques i emotives d’aquella dramatúrgia tan ignorada. Romeu va revivificar les mostres més importants d’aquell teatre, a través d’una producció acurada, austera i impactant i tots els testimonis del moment ens transmeten una fonda commoció davant d’una espectacularitat desconeguda i impressionant.

Teatre 1

El volum, a cura de Francesc Massip, està profusament il·lustrat amb les fotografies d’escena que va fer Pau Barceló, el millor fotògraf del teatre català d’aquells anys, que ens ha deixat imatges d’una gran qualitat artística, memòria viva d’aquelles representacions insòlites.

 

 

Francesc Massip
Doctor en història

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Deixa un comentari