Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona. Autoorganització, lluita simbòlica i pràctica social │ Post de Narcís Selles

9788439395997Aquesta publicació correspon al catàleg de l’exposició que, sota el mateix títol, s’ha celebrat al Museu d’Art de Girona. En ell s’estudia l’experiència d’un col·lectiu plural d’artistes ─conegut pel seu acrònim, ADAG─ que va jugar un paper molt rellevant durant la primera fase del procés de transició del franquisme a la monarquia parlamentària. La vida del grup fou curta en el temps ─dos anys─, però va desenvolupar una intensíssima activitat pública a favor dels drets democràtics i les llibertats nacionals. I, alhora, va construir un model específic d’intervenció artística que alterava substancialment les formes habituals de produir i difondre el seu treball així com els modes de vincular-se i d’interactuar amb els distints agents que formaven part del seu entorn social i polític. En aquest sentit, la manera de fer de l’ADAG constitueix un precedent estratègic valuós per a les pràctiques col·laboratives, les estètiques relacionals o la crítica institucional.

La publicació tracta i avalua en un primer apartat la recepció de l’experiència de l’ADAG, tant durant el seu període d’activitat com en els anys posteriors. La part central del text estudia les genealogies i els referents del col·lectiu en l’àmbit local, nacional i internacional, així com les bases teòriques, estètiques i ideològiques del grup i les diverses manifestacions i propostes artístiques que va organitzar i impulsar. Des d’un punt de vista metodològic, l’assaig interrelaciona la pràctica de l’ADAG amb les dinàmiques socials i polítiques que van marcar el procés de derogació de la dictadura i l’avanç cap a unes noves institucionalitats notablement condicionades per les estructures de poder franquista. El catàleg inclou nombrosa documentació hemerogràfica i arxivística, molta d’ella inèdita, i el recull de l’obra gràfica i textual que va produir l’Assemblea.

Narcís Selles
Autor dels textos i comissari de l’exposició

Fitxa de compra a la llibreria en línia

Deixa un comentari