Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya │Post del Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya

codimuntanyaEl Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya (CBP) és un document per ajudar a planificar i celebrar esdeveniments esportius a Catalunya. S’ha desenvolupat a partir de la participació d’un Grup de Treball amb una àmplia representació dels actores socials i entitats relacionades. Inclou recomanacions respecte la planificació, la celebració i les mesures a tenir en compte una vegada celebrades aquestes activitats. L’objectiu és oferir millores en la seguretat, la responsabilitat i la sostenibilitat en l’organització d’aquestes activitats, garantitzant-ne la seva compatibilitat amb la conservació del medi natural i el respecte vers les activitats del territori i la propietat.

L’àmbit d’aplicació del CBP són les curses per muntanya (pedestres); les curses d’orientació per muntanya (no senyalitzades); marxes populars i de resistència; duatlons i triatlons per muntanya. De totes maneres, el CBP també es presenta com un document de referència i inspiració per altres activitats esportives no motoritzades que requereixen un sistema operatiu per a la seva organització al medi natural.

El CBP es destina a qualsevol entitat pública o privada (amb o sense afany de lucre) que assumeix la responsabilitat d’organitzar una cursa o marxa per muntanya, a les quals s’ofereix un conjunt de mesures respecte la seguretat i la sostenibilitat per a la seva celebració, com recomanacions de caràcter ambiental, gestió i comunicació vers el territori, la població local i la propietat forestal, protecció civil, gestió i coordinació en cas d’emergències, etc. El CBP també va dirigit a l’administració pública (departaments competents, ens locals, resposnables d’emergències i protecció civil), a la propietat forestal i a les entitats excursionistes, com a instrument de referència per garantitzar unes bones pràctiques en la celebració de les esmentades activitats al medi natural. Finalment, i igualment important, el CBP es dirigeix directament als/les participants a les curses i marxes per muntanya per recordar els valors del territori on transcorren.

Grup de Treball del Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya

Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya

 

Leave a Reply