Els 10 posts més llegits el 2017 a llibresgencat

blogc

L’any 2017 vàrem publicar 40 posts a LLIBRESGENCAT. Els 10 més llegits van ser:

Diccionari de les Religions per a noies i nois de 10 a 14 anys ǀ Post de la Direcció General d’Afers Religiosos

Templers: guerra i religió a l’Europa de les croades ǀ Post del Museu d’Història de Catalunya

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) ǀ Post d’Arnau Queralt

Contractació Oberta ǀ Post d’Agustí Cerrillo

Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal ǀ Post de la Subdirecció de Qualitat Democràtica

Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària ǀ Post de l’IEA

European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service ǀ Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

Diàspores i rituals. El cicle festiu dels musulmans de Catalunya │ Post de Jordi Moreras

Encara no coneixeu el Manual dels governs a Twitter de la Generalitat? ǀ Post de la Direcció General d’Atenció Ciutadana

L’ocupació pública en temps de crisi. Efectes de la Gran Recessió sobre el sistema català d’ocupació pública│Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

Agraïm els autors i col·laboradors les seves aportacions.

Deixa un comentari