‘Modernització conceptual de MoReq2010’, nova monografia sobre gestió de documents electrònics | Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

22modernitzacióconceptual

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 22 de la col·lecció Obres Digitals amb el títol Modernització conceptual de MoReq2010, de Miquel Àngel Serra Roca. Es tracta d’un treball final del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics organitzat per l’EAPC, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i diversos agents i empreses del sector.

MoReq (Model de Requeriments per a la Gestió de Documents Electrònics) és un conjunt de requisits per a l’organització d’arxius electrònics vinculat a la norma de gestió de documents ISO 15489, basada en la metodologia arxivística. Sota els auspicis de la Comissió Europea, l’objectiu d’aquest model és consolidar un estàndard compartit en el camp de la gestió documental arreu del continent.

En concret, l’autor radiografia aquí MoReq2010, la tercera versió d’aquesta arquitectura modular que millora i dota de més flexibilitat les primeres versions de 2001 i 2008. La voluntat de la publicació és recollir el corpus de requisits dels mòduls principals que presenta MoReq2010 i aportar un conjunt d’esquemes que permetin una major comprensió de la norma tant a les organitzacions com als arxivers i tècnics que l’han d’implementar. Per mitjà de diagrames, recursos i explicacions esdevé una eina simple que pot servir com a punt de partida per iniciar-se en la norma i ajudar a entendre-la més fàcilment.

Per les limitacions pròpies del model, l’obra no pot substituir la lectura de l’especificació MoReq2010, de 525 pàgines, però sí resulta un complement útil i una ajuda visual que estalvia temps a l’hora de trobar informació sobre les relacions entre les entitats definides en aquesta tercera versió de MoReq.

El Postgrau en Gestió de Documents Electrònics vol contribuir a l’assoliment d’una administració electrònica i d’unes organitzacions més àgils i transparents per tal d’organitzar, preservar i fer accessibles els documents i la informació en suport electrònic. El programa va adreçat a aquells professionals que han de liderar o participar en el desplegament de processos o projectes de gestió automatitzats. Actualment està en curs la vuitena edició del Postgrau.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la col·lecció Obres Digitals

Deixa un comentari