Catàleg de paisatge. La Regió Metropolitana de Barcelona│Post de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

catàleg paisatgeUn Catàleg de paisatge és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges d’una àrea, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Es concep com una eina fonamental per al coneixement del territori i de suport a la planificació territorial i sectorial

El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, coordinat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i aprovat definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2015,  identifica un total de 27 unitats de paisatge de les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Penedès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, una bona mostra de la diversitat de paisatges del conjunt de Catalunya, que en té fins a 134.

El llibre, de 686 pàgines, 429 fotografies i 58 mapes, està estructurat en 7 blocs: els primers dedicats als   aspectes generals del Catàleg (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística i valors del paisatge així com les amenaces i oportunitats) i també al caràcter del paisatge del la Regió Metropolitana a partir de les seves singularitats. Per altra banda s’analitzen els paisatges d’atenció especial de l’àmbit (mosaic agroforestal del Vallès, vinyes del Penedès, espais agrícoles del Maresme i la Tordera, congost de Montcada i corredor del Llobregat) i, finalment, els objectius de qualitat paisatgística, i la proposta dels criteris i les accions per assolir-los. L’últim bloc recull la documentació de referència. També s’inclou en la publicació la cartografia de l’àmbit, a càrrec de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La publicació ha estat possible gràcies a un conveni signat amb la Diputació de Barcelona per editar i imprimir-ne vuit-cents exemplars. Es tracta del cinquè catàleg que es publica després dels de les Terres de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i les Comarques Gironines. Amb les publicacions es facilita que la ciutadania en general pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se’n promou la difusió.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres catàlegs de paisatge a la Llibreria en línia

Deixa un comentari