Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya│Post Direcció General d’Afers Religiosos

cementirisCatalunya és una societat plural des del punt de vista religiós. Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques ens hem d’adaptar. Cal prendre les mesures oportunes per ser capaços de respondre adequadament a les noves demandes derivades d’aquest fet. En l’àmbit dels cementiris, aquestes demandes són cada vegada més habituals. El nostre marc jurídic ha previst clarament quina ha de ser la resposta de les administracions en relació amb les peticions de parcel·les confessionals als cementiris públics.

Som conscients que en ocasions poden sorgir dubtes sobre la millor manera d’implementar algunes mesures, i per això aquest document recull recomanacions per als gestors dels cementiris, la majoria de les quals estan basades en actuacions que ja es duen a terme en alguns municipis. L’objectiu d’aquesta publicació, doncs, és oferir orientacions als municipis que s’hi vulguin acollir, bo i respectant tant el dret a la llibertat religiosa i de pensament com la normativa en matèria de salut pública.

La guia s’estructura en sis parts. A més de la presentació, el marc jurídic i els principis d’actuació, destaquen les recomanacions i els reculls de bones pràctiques. En forma d’annexos, ofereix una recopilació de les referències legals més importants, un recull de fitxes de amb informació sobre les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre resum sobre les demandes que poden formular les confessions als cementiris, un quadre resum del Reglament de policia sanitària mortuòria, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència.

Aquesta guia és la cinquena de la col·lecció “Guies sobre la Diversitat Religiosa”, de la qual s’han editat recentment les renovades publicacions referents als àmbits educatiu, sanitari, penitenciari i de l’espai públic.

Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya (versió pdf)

Deixa un comentari