L’articulació geogràfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana | Post del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC

articulació geograficaL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 18 de la col·lecció Estudis de Recerca Digitals amb el títol “L’articulació geogràfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un treball dirigit per Joan Tort i Ramon Galindo, professors de geografia i de dret administratiu, respectivament, de la Universitat de Barcelona. La publicació és fruit de la convocatòria 2015 de subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’EAPC.

L’estudi aborda amb caràcter global la frontera interautonòmica entre Catalunya, Aragó i el País Valencià amb voluntat d’analitzar la problemàtica territorial intrínseca des d’una dimensió geogràfica i juridicoadministrativa. Els autors constaten com els municipis que viuen a la frontera entre aquestes tres comunitats -frontera essencialment fluvial- comparteixen unes mateixes dinàmiques culturals i socioeconòmiques. Una unitat territorial que xoca amb l’ordenament jurídic particular de cada legislador autonòmic, sovint motivat per reforçar el sentit d’oposició a la comunitat veïna.

La recerca analitza el fenomen de les fronteres interiors com a conseqüència de la descentralització territorial de l’Estat espanyol. S’assenyala la importància del context en l’aplicació de les normes, ja que moltes obvien l’entorn en què s’han d’aplicar. Els autors identifiquen molts elements separadors però també alguns d’integradors -de vegades explorats amb cert èxit- com les mancomunitats, els consorcis, els convenis o les societats mercantils interadministratives.

És en aquest espai de frontera on malgrat les dificultats i la gran complexitat del fet fronterer cal aprofundir en els instruments de cooperació entre comunitats autònomes, per evitar contradiccions i limitacions als veïns que comparteixen una mateixa realitat geogràfica, social, econòmica i cultural. Els professors de la UB conclouen que “la cooperació no és una opció, sinó una necessitat” i aposten per generar prou seguretat jurídica i asimetria a l’hora d’escollir la fórmula de col·laboració més adequada. També apunten la possibilitat de crear un règim especial per als municipis de frontera.

 La recerca es va presentar el passat 19 de juny al Centre de Formació i Estudis Agrorurals de Reus en el marc d’una jornada organitzada per l’EAPC. L’objectiu va ser analitzar els problemes dels municipis fronterers des de diferents enfocaments acadèmics, donar a conèixer les experiències i els casos de gestió d’interessos comuns, exposar els conflictes que plantegen els interessos particulars de les diverses institucions implicades en una geografia de frontera, així com reflexionar sobre les eines per millorar les relacions de veïnatge i incrementar la cooperació. La jornada va ser inaugurada per la sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció de l’EAPC, Eulàlia Pla, i va comptar amb la participació dels alcaldes de Calaceit, Arnes, Horta de Sant Joan i Arenys de Lledó, entre d’altres representants.

Aquest treball ha estat possible gràcies a les subvencions que convoca anualment  l’EAPC per finançar treballs de recerca sobre gestió pública, dret públic, organització administrativa, economia del sector públic i funció pública. Aquestes subvencions defineixen diversos àmbits prioritaris d’estudi com la gestió mancomunada de serveis a l’Administració pública. La convocatòria s’adreça a les universitats catalanes i els centres públics i privats de Catalunya, sense finalitats de lucre, que portin a terme activitat de recerca.

Text complet: versió pdf | versió epub

Altres títols de la Col·lecció Estudis de Recerca Digitals

 

Deixa un comentari