Guia de visualització de dades ǀ Post de la Direcció General d’Atenció Ciutadana

guia de visualització de dadesCada vegada estem més ofegats en dades i coneixement. Necessitem eines que ens permetin transformar tota aquesta informació de manera senzilla, gràfica i eficient en contingut clar i comprensible per a tothom.

La publicació de la Guia de visualització de dades ve a resoldre aquesta necessitat. I és el resultat de l’esforç coordinat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana amb dos experts en la matèria i amb el suport de la Direcció General de Difusió, que ha aportat les pautes de disseny corporatiu.

La Guia ens dona estratègies per tal de poder ordenar les dades i comunicar-les de manera entenedora i senzilla, mitjançant gràfics i taules. Si necessitem explicar la relació que existeix entre tendències socials, econòmiques o demogràfiques, fer-ho amb un mapa de dades, ens ajudarà a comprendre-les millor, si volem creuar dades de diverses procedències, endevinar tendències futures i extreure’n conclusions, serem més directes, més eficaços, si ho fem mitjançant gràfics.

Aquest manual és eminentment pràctic i s’adreça als departaments i organismes de la Generalitat, però també a totes aquelles persones que necessiteu respostes a les vostres preguntes: què i com representem la informació.  D’una manera senzilla ens explica com representar dades. Com més clara sigui el que ensenyem, més informada estarà la societat i de millor manera arribaran les dades a tothom. Sigui quina sigui la informació que volem explicar, d’una manera gràfica, serem més efectius, i gràcies a la guia, ens resultarà més fàcil sortir-nos-en.

Llegiu-lo, compartiu-lo, reutilitzeu-lo. Aquesta Guia ajudarà a tothom del món a millorar com mostrem les dades que volem transmetre.

Guia de visualització de dades (pdf)

Leave a Reply