La recentralización de competencias en materia de protección del medio ambiente │ Apunt de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

ieaAquesta obra té un doble objectiu: constatar el procés de recentralització competencial que s’ha produït en matèria ambiental entre 2008 i 2016, fent evident que la matèria ambiental no ha romàs aliena al procés de recentralització competencial i de transformació de les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes a què ha portat la crisi econòmica; i reflexionar sobre les conseqüències que se’n deriven en aquest àmbit.

El llibre s’estructura a cinc capítols. El primer, de caràcter més general i introductori, analitza el context en què se situa aquest treball, fortament condicionat per dos factors: la crisi econòmica i el procés de recentralització de l’Estat de les autonomies. El capítol segon fa una anàlisi exhaustiva de la distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes en matèria de protecció del medi ambient. Els capítols tercer, quart i cinquè, amb la finalitat d’identificar els principals elements recentralitzadors, escometen, respectivament, un examen minuciós, en clau competencial, focalitzat en el període temporal que va de 2008 a 2016, de la normativa ambiental aprovada per l’Estat en matèria ambiental; de l’activitat de foment desenvolupada per l’Estat en matèria de protecció del medi ambient, i de la jurisprudència del Tribunal Constitucional en aquest àmbit. Finalment, aquesta obra es tanca amb un apartat final en el qual, de manera sintètica, es recullen les principals conclusions a què s’ha arribat després de la realització d’aquesta investigació.

Fitxa de compra a al Llibreria en línia

Text complet: pdfepub

Altres publicacions de la col·lecció Institut d’Estudis de l’Autogovern

Deixa un comentari