Aprenentatges i reptes dels processos participatius amb joves en l’àmbit local │ Apunt de Carola Castellà i Mariona Ferrer-Fons

joves àmbit localRecentment s’ha publicat el monogràfic sobre “Aprenentatges i reptes dels processos participatius amb les persones joves a nivell local”, a la col·lecció “Aportacions” núm. 61 de l’Observatori Català de la Joventut. Aquesta publicació vol ajudar a reflexionar sobre la implicació de la gent jove en la definició de les polítiques públiques, concretament sobre la qualitat democràtica dels processos participatius en els quals es veu implicada la joventut. Us en fem cinc cèntims.

El llibre és resultat d’un estudi quantitatiu i qualitatiu més ampli sobre l’avaluació dels processos participatius juvenils encarregat per l’àrea de participació de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ). En aquest estudi es va fer un treball de diagnosi i avaluació dels processos participatius que s’havien impulsat des de l’ACJ durant el període 2004-2014, i es van recollir les visions i les experiències de diversos actors implicats (joves i tècnics/es) o experts/es que ja tenien una certa experiència en avaluar o acompanyar aquests processos.

Moltes de les dades recollides ens han ajudat a fonamentar el monogràfic. El llibre l’hem estructurat en tres capítols. En primer lloc, fem una panoràmica breu sobre la participació de la joventut en el segle XXI. Elements com els determinants individuals i contextuals de la participació, el rol de les tecnologies de la informació i la comunicació, o el dilema de la desigualtat que pot generar la participació si no és inclusiva són àmbits centrals en aquest apartat. La joventut del segle XXI és molt diversa i això també es reprodueix en els interessos i les formes que trien participar socialment i políticament, sigui presencialment o en línia.

El segon capítol se centra en l’avaluació dels processos participats dirigits a la gent jove a partir de cinc elements: el context del procés, qui participa, sobre què es participa, com es participa i, finalment, quins són els resultats.

Per últim, en el darrer capítol s’ofereixen diverses propostes per millorar la qualitat democràtica dels processos de participació amb joves, a partir de l’anàlisi previ. En alguns casos són propostes que ja s’han anat incorporant en la quotidianitat dels processos però considerem necessari ressaltar la seva rellevància. Altres són propostes més innovadores fruit de l’evidència recollida per les autores en l’experiència de diversos estudis i aplicacions pràctiques.

El monogràfic vol ser un referent perquè quan des de la vessant tècnica, política o del propi món juvenil pensem en el disseny dels processos participatius juvenils i la seva avaluació, ens ajudi a preveure i reflexionar cap a on anem i detectar on hi haurà els punts forts i febles dels nostres processos.

Carola Castellà i Mariona Ferrer-Fons
Autores

Aprenentatges i reptes dels processos participatius amb joves en l’àmbit local (pdf)

Deixa un comentari