La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya | Apunt de Joan Antoni Santana

Sense títolEls governs han regulat aspectes que afecten la qualitat dels llocs de treball des de mitjans del segle XIX (salut i seguretat, reducció de la jornada de treball, vacances pagades, etc.). Tradicionalment, però, les polítiques públiques s’han centrat més en crear llocs de treball. S’entenia que una ocupació remunerada era la garantia d’un mínim benestar i per tant calia aconseguir els màxim llocs de treball possibles. Així doncs, el focus estava en generar ocupació, deixant la qualitat en un segon pla o relegant-ne el debat a moments de plena ocupació.

La recessió viscuda al món occidental des de l’any 2008 va suposar un increment molt important de la taxa d’atur, especialment a Espanya i Catalunya, on aquesta es va allargar fins a l’any 2013. Els darrers anys s’ha produït una certa recuperació de l’ocupació, però una de les qüestions que més preocupa és la qualitat de l’ocupació que s’està generant.

L’objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l’ocupació i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat.

L’estudi s’estructura en sis apartats. D’entrada es fa una revisió de la literatura existent sobre qualitat de l’ocupació. Posteriorment s’analitzen les fonts disponibles per estudiar la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya. A continuació es fa un repàs de l’evolució de la indústria a Catalunya durant la darrera recessió i es mostren els principals eixos que acaben definit la qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya. Tot seguit s’estudia la qualitat de l’ocupació a la indústria amb una aproximació a través de l’anàlisi de convenis col·lectius, i finalment, s’estableixen unes consideracions i recomanacions.

Joan Antoni Santana Garcia
Doctor en Economia. Director del Gabinet Econòmic del CTESC

La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya (pdf)

 

Deixa un comentari