L’organització política de la identitat catalana (1901-1936) │ Apunt de Santiago Izquierdo

pub_fet_identitari_6_20191015-organitzacio-politica.png_1643524179El llibre, volum sisè de la col·lecció El fet identitari català al llarg de la història, editat pel Centre d’Història Contemporània de Catalunya, reconstrueix de manera sintètica el procés de progressiva politització de la identitat catalana durant el primer terç del segle XX.

Durant els primers trenta anys del segle passat, Catalunya va experimentar una politització de dimensions extraordinàries. Des de la Lliga Regionalista, en encetar-se el segle (1901), fins a la formació d’ERC (1931), a Catalunya l’esclat polític va ser imponent. Per les pàgines del llibre transiten totes les experiències i creacions polítiques fetes pel catalanisme identitari al llarg de més de trenta anys, així com també els protagonistes més significatius que han esmerçat els seus esforços en convertir el sentiment identitari en concrecions polítiques estables.

La identitat catalanista, durant aquest primer terç del segle XX, es va expressar en un doble sentit. D’una banda, en organitzacions polítiques –algunes prenen la forma d’un partit polític i d’altres no– i, de l’altra, en el complex i ric teixit institucional. Tant en un cas com en l’altre, les formes ideològiques seran plurals, tant les de dreta com les d’esquerra.

El llibre s’ocupa, també, del moviment obrer i de la constitució d’organitzacions socials que reivindicaven una més gran justícia social. Àdhuc aquestes estigueren, però, condicionades per un discurs nacional identitari molt potent durant aquest període.

En definitiva, el llibre intenta donar resposta a algunes qüestions fonamentals, com ara: Què fer-ne de la consciència identitària ben consolidada? I del cada dia més divergent fet diferencial català en relació amb el conjunt espanyol? Tot porta a una mateixa sortida: la de l’autogovern exercit a través de l’autonomia. El llibre ens porta a concloure que la identitat esdevé una exigència que només té una resposta: la construcció d’una sòlida organització política pròpia, atès que sense estructures polítiques els elements identitaris s’aniran esmorteint i serviran de ben poc.

Santiago Izquierdo Ballester
Autor

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

Altres títols de la col·lecció “El fet identitari”

Deixa un comentari